WOJCIECH WŁOSKOWICZ NA WARSZTATACH WIEDEŃSKIEJ GERMANISTYKI

 

W dniach 7-8 kwietnia 2017 mgr Wojciech Włoskowicz, wziął udział w warsztatach „Sprachwissenschaftliche Dissertationsprojekte der Wiener Germanistik and friends 2017" („Językoznawcze projekty dysertacyjne Wiedeńskiej Germanistyki i przyjaciół") organizowanych przez doktorantów Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz Instytutu Badań Akustycznych Austriackiej Akademii Nauk.

Podczas warsztatów Wojciech Włoskowicz wystąpił z referatem pt. „Dreiteiliges Modell der onymischen Semantik und seine Bedeutung für die Theorie des toponymischen Sprachgebrauchs", w którym przedstawił stan teorii semantycznej w onomastyce slawistycznej oraz podstawowe założenia pojęciowej semantyki onimicznej.

 

Wystąpienia prelegentów dotyczyły polityki i kontaktów językowych, dialektologii, fonetyki i fonologii, leksyki i semantyki, historii nauki i badań nad dyskursem językoznawczym oraz porównawczych badań kognitywistycznych i komizmu językowego.

Więcej informacji o warsztatach na stronach Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego.