WYKŁAD MGR GABRIELI AUGUSTYNIAK-ŻMUDY W CENTRUM KULTURY POLSKIEJ I DIALOGU EUROPEJSKIEGO W IWANO-FRANKIWSKU

 

26 maja 2017 r. w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbył się wykład mgr Gabrieli Augustyniak-Żmudy pt. Biografie językowe mieszkańców Bukowiny Karpackiej. Wykład odbył się w ramach Dni Kultury Polskiej.

 

 

Podczas wystąpienia prelegentka przedstawiła biografie językowe dawnych mieszkańców Bukowiny, którzy po 1945 r. zostali przesiedleni do regionu lubuskiego oraz biografie obecnych mieszkańców. Podczas wykładu zaprezentowano powojenną sytuację językową i społeczną w regionie lubuskim, co wzbudziło duże zainteresowanie uczestników wykładu. Podczas prezentowania biografii językowych obecnych mieszkańców Bukowiny Karpackiej wykorzystano materiał zebrany w ramach pracy naukowej Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego (grant finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2015-2018). Przedstawiono fragmenty rozmów zebranych podczas badań terenowych zespołu badawczego prof. Heleny Krasowskiej.
Problem biografii językowych spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy w różnych kategoriach wiekowych.

(G. Augustyniak-Żmuda)

 

 

 

 

 

 

fot. Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku
oraz Wojciech Jankowski („Kurier Galicyjski")

 

Więcej informacji o wykładzie:
http://www.ckpide.eu/pl/aktualnosci/wydarzenia/1562-rozpoczely-sie-dni-kultury-polskiej-w-iwano-frankiwsku 
http://kuriergalicyjski.com/spolechenstwo/polacyukr/5969-rozpoczely-sie-dni-kultury-polskiej-w-iwano-frankiwsku