REALIZACJA PROJEKTU

Realizacja projektu „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego", finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2015-2018 (1bH 15 0354 83).

 

 

 

W maju 2017 roku zespół badawczy realizujący projekt „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego" (kierownik: dr hab. Helena Krasowska; wykonawcy: dr Magdalena Pokrzyńska, dr hab. Lech Suchomłynow oraz dr Kataryna Atamanova) przeprowadził badania terenowe na Bukowinie rumuńskiej w miejscowościach zamieszkałych przez Polaków: Suczawa, Radowce, Gura Humorului, Pojana Mikuli, Plesza, Nowy Sołoniec, Siret, Bulaj/Moara, Kaczyka, Mihoweny, Wikszany/Ruda, Rakowiec.
W trakcie badań odbyło się spotkanie z Valerianem Feleşco z Radowiec, krewnym profesora Kazimierza Feleszki, który opowiadał o genealogii swojej rodziny, oraz wspominał spotkania i wspólne genealogiczne poszukiwania z prof. K. Feleszko.

 

Od lewej: Helena Krasowska, Valerian Feleşco, Bryndusa Feleşco, Zbigniew Kowalski.

 

Od lewej: Bryndusa Feleşco, Magdalena Pokrzyńska, Valerian Feleşco.


Podczas pobytu na Bukowinie zespół otrzymał zaproszenie od nauczycielki języka polskiego Anety Buzuk do Colegiul im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului. Spotkanie z licealistami odbyło się 23 maja 2017 roku, poprowadziły je dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN i dr Magdalena Pokrzyńska. W trakcie wystąpienia zatytułowanego Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Interdyscyplinarne badania pogranicza prelegentki opowiadały młodzieży o tym, czym jest dziedzictwo kulturowe, a także jak jest zachowane polskie dziedzictwo kulturowe na Bukowinie. Badaczki zwracały licealistom szczególną uwagę na wartość mowy polskiej, którą posługują się ich dziadkowie oraz środowisko rodzinne i sąsiedzkie, zachęcając młodzież do zbierania materiałów rodzinnych w postaci fotografii, ale także opowiadań o historii własnej rodziny oraz historii swojej miejscowości.