„SLAVIA MERIDIONALIS" – ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW


Osiemnasty numer czasopisma „Slavia Meridionalis" pragniemy poświęcić problematyce morfoskładni języków bałkańskich w ujęciu synchronicznym. W centrum uwagi znajduje się obszar języków bałkańskich, przede wszystkim południowosłowiańskich, w kontekście badań prowadzonych na jednym języku lub porównawczo, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących na obszarze Ligi Bałkańskiej, a także wpływów innych języków na języki Ligi. Do nadsyłania artykułów zachęcamy reprezentantów rozmaitych obszarów i metod badawczych.

 


Problematyka tomu obejmuje następujące kręgi zagadnień:
• Formalne i semantyczne właściwości i reguły kombinatoryki znaczących jednostek systemu językowego: morfologia, morfonologia, składnia, słowotwórstwo leksykologia, frazeologia.
• Funkcja jednostek w tekście.
• Mechanizmy, tendencje, innowacje w systemie i w tekście.
• Korpusy językowe i bazy tekstów jako źródła materiału badawczego w zakresie jednego języka i w zakresie badań porównawczych.
• Zagadnienia morfoskładni bałkańskiej w ujęciu arealnym.


„Slavia Meridionalis" to czasopismo wielodyscyplinarne, prezentujące wyniki badań nad Słowiańszczyzną południową oraz nad jej związkami z innymi obszarami kulturowymi. Czasopismo figuruje na liście ERIH PLUS. Na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego widnieje w części „B" wykazu czasopism naukowych. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie wynosi 14.
Autorów zapraszamy do przesyłania artykułów o objętości (wraz z bibliografią) do 40 000 znaków ze spacjami we wszystkich językach kongresowych oraz słowiańskich.


Artykuły prosimy zgłaszać przez platformę OJS: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/user/register 


Termin nadsyłania artykułów: 31 sierpnia 2017 r.
• Planowana data publikacji: druga połowa 2018 r.
Szczegółowe informacje i wytyczne dla autorów znajdują się na stronie czasopisma, w zakładce „Submissions": https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/about 
Pytania prosimy kierować na adres: sm@ispan.waw.pl