WYSTAWA ŚLADAMI STEFANII ULANOWSKIEJ W WIELONACH NA ŁOTWIE

 

Życie i twórczość Stefanii Ulanowskiej – etnografki żyjącej w XIX wieku – jest jednym z tematów międzynarodowego projektu Polsko-łotewskie związki kulturowe i językowe, realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN i Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. Dzięki współpracy z Instytutem Języka Łotewskiego pracownicy naszego Instytutu mogą prowadzić badania w Łatgalii – dawnych Inflantach Polskich, które były przedmiotem zainteresowań S. Ulanowskiej.
W 2016 r. Dorota K. Rembiszewska brała udział w eksploracji w powiecie wielońskim (Viļānu novads) we wschodniej Łotwie, która miała na celu udokumentowanie miejsc związanych z autorką Łotyszy Inflant Polskich (t. 1–3 ukazały się w latach 1891–1895 w „Zbiorze Wiadomości do Antropologii Krajowej Akademii Umiejętności w Krakowie"). Jednym z efektów badań terenowych była wystawa fotograficzna Śladami Stefanii Ulanowskiej (Pa Stefānijas Ulanovskas pēdām), zorganizowana w muzeum regionalnym w Wielonach (Viļānu novadpētniecības muzejs). Część zdjęć prezentowanych na ekspozycji wykonała Dorota K. Rembiszewska.

 

 

Wernisażowi wystawy towarzyszyła promocja książki – Stefānijas Ulanovskas, Poļu Inflantijas Latvieši. Etnogrāfisks tēlojums. Publikacja zawiera fragmenty rękopisu Łotyszy Inflant Polskich (znajduje się on w zasobach Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie), które nie ukazały się w XIX-wiecznym wydaniu. Część ta obejmuje informacje o miasteczku Wielony oraz spis nazwisk mieszkańców gminy Wielony.

 

 

 

 

Otwarcie wystawy poprzedził panel dyskusyjny na temat znaczenia prac Stefanii Ulanowskiej dla utrwalania zwyczajów, tradycji oralnej oraz innych świadectw przeszłości Łatgalii. Tej badaczce zawdzięczamy m.in. spisanie po polsku i łatgalsku stu kilkudziesięciu bajek ludowych, porzekadeł, zagadek z Wielon i okolic. W panelu wzięły udział osoby od wielu lat zajmujące się spuścizną autorki: Lidija Leikuma (Latvijas Universitāte), Aleksej Andronov (Санкт-Петербургский государственный университет), Nikole Nau (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ivetas Dukaļskas (z Rēzekne), Angelika Juško-Štekele (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), Dorota K. Rembiszewska (Instytut Slawistyki PAN).
Ekspedycja i wystawa fotograficzna, panel to etapy przygotowań do planowanej na listopad 2017 r. wystawy Łatgalia i jej mieszkańcy w XIX wieku. Prace etnograficzne Stefanii Ulanowskiej, powstającej w muzeum w Wielonach, której inicjatorką i autorką projektu jest Dorota Rembiszewska.

 

 

Relacja z wydarzenia: http://www.rta.lv/aktualitates/1061.

 

Tekst: D.Rembiszewska. Foto: Margarita Isajeva