Zapraszamy na seminaria i wykłady

RELACJE MIĘDZY DYSKURSAMI GRUP DOMINUJĄCYCH I MNIEJSZOŚCIOWYCH W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ PO 1989 ROKU. ANALIZA KRYTYCZNA

 

Semestr zimowy 2017/2018

 

Zapraszamy na cykl seminariów i wykładów poświęcony krytycznej analizie dyskursów prawomocnych ze szczególnym uwzględnieniem ich subwersywnego potencjału wobec dyskursów mniejszościowych. Podczas kursu rozważać będziemy, na ile tożsamości, narracje, problematyzacje i diagnozy mniejszościowe są kreowane autonomicznie, a na ile definiują je ramy narzucone przez dyskursy dominujące. Interesować nas będą sposoby pacyfikowania politycznego potencjału dyskursów mniejszościowych poprzez ich przechwytywanie, „wydrążanie" i zawłaszczanie w obręb kultury głównego nurtu. Zadamy także pytania o granice skuteczności ciągłej „ucieczki do przodu", na którą skazane są zarówno myśl krytyczna wypracowywana w obrębie grup mniejszościowych, jak i ich aktywizm.

 


Zajęcia w semestrze zimowym 2017/2018 dotyczyć będą między innymi dyskursów tożsamościowych żydowskich emigrantów z Polski, polskiego antysemityzmu, dyskursów skrajnej prawicy w Niemczech i Europie Środkowo-Wschodniej, artystycznych przedstawień tożsamości płciowej i społecznej, schematów zawłaszczania dominujących dyskursów używanych w naukach społecznych i humanistycznych na przykładzie wielojęzyczności.

 

Kurs skierowany jest do Studentek i Studentów studiów doktoranckich, ale zapraszamy także wszystkich innych chętnych.

 

Kalendarz zajęć:

23 października 2017, godz. 17.00-18.30 spotkanie inauguracyjne i informacyjne.
ul. Jaracza 6/12 (Instytut Slawistyki PAN)

6 listopada 2017, godz. 17.00-19.30: wykład gościnny „Marzec 68 pięćdziesiąt lat później. Pytania o wygnanie, powroty, żydowskość i polskość", dr Marcin Starnawski, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Spotkanie odbędzie się w języku polskim.
Państwomiasto, Sala konferencyjna, ul. Andersa 29

 

Dr Marcin Starnawski, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, ukończył socjologię na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowe studia judaistyczne na Uniwersytecie w Oxfordzie. Zajmuje się problematyką relacji polsko-żydowskich, nierówności wytwarzanych przez współczesny kapitalizm, przemocy symbolicznej wobec mniejszości narodowych i kulturowych, społeczno-politycznych uwikłań dyskursów tożsamościowych.

 

27 listopada 2017, godz. 17.00-19.30: pokaz filmu „My two Polish loves" w reżyserii Tali Tiller. Po pokazie dyskusja oraz część seminaryjna z udziałem gościa. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.
Państwomiasto, Sala konferencyjna, ul. Andersa 29

 

Tali Tiller jest niezależną artystką fotografką i dokumentalistką z Izraela, od kilku lat mieszkającą w Berlinie. Jej ostatni, zrealizowany w 2017 roku film dokumentalny „My Two Polish Loves" jest intymną podróżą Tali Tiller do Łodzi w poszukiwaniu własnych korzeni i zbiorowej historii. Po prezentacji filmu odbędzie się dyskusja z udziałem reżyserki.

 

18 grudnia 2017, godz. 17.00-19.30: wykład gościnny „The rise of a nativist mass movement in contemporary Germany": prof. Fabian Virchow, Hochschule Düsseldorf, Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften.
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.
Państwomiasto, Sala konferencyjna, ul. Andersa 29

 

Prof. Fabian Virchow prowadzi badania nad nacjonalizmem, rasizmem i tożsamością narodową. Jego analizy odnoszą się do używania przeszłości, skrajnie prawicowego ekstremizmu oraz skrajnie prawicowych przedstawień.

 

8 stycznia 2017, godz. 17.00-19.30: seminarium.
ul. Jaracza 6/12 (Instytut Slawistyki PAN)
Szczegóły na spotkaniu informacyjnym.

 

22 stycznia 2018, godz. 17.00-19.30: wykład gościnny „Beyond linguistic celebration: Criticality, restlessness and engagement in multilingualism studies": prof. Alexandre Duchêne, Université de Fribourg.
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.
Państwomiasto, Sala konferencyjna, ul. Andersa 29

 

Prof. Alexandre Duchêne jest socjologiem języka i kierownikiem departamentu wielojęzyczności na Uniwersytecie we Fribourgu. Jego badania dotyczą relacji języka i społecznych nierówności, języka i politycznej ekonomii oraz wielojęzyczności i globalizacji.

 

5 lutego 2018, godz. 17.00-19.30: seminarium.
ul. Jaracza 6/12 (Instytut Slawistyki PAN)
Szczegóły na spotkaniu informacyjnym.

 

Kurs przygotowany został w ramach programu Patterns Lecture (ERSTE Stiftung, Wiedeń) realizowanego przez Instytut Slawistyki PAN. Autorkami i koordynatorkami kursu są dr Nicole Dołowy-Rybińska i dr Anna Zawadzka.

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o poinformowanie tym przed pierwszym spotkaniem: annazawadzka@poczta.fm; nicoledolowy@gmail.com

 

Część wykładów oraz lektur będzie w języku angielskim.

Za udział w zajęciach osoby zainteresowane mogą dostać 1 punkt ECTS.