WYKŁAD PROF. ANNY ZIELIŃSKIEJ W WIEDNIU


21 października 2017 r. w siedzibie Stacji Naukowej PAN w Wiedniu Polonia austriacka obchodziła II Polonijny Dzień Dwujęzyczności w Austrii. Organizatorem uroczystości było pismo Polonii austriackiej „Polonika" przy współpracy ze Stacją Naukową PAN w Wiedniu. Gośćmi honorowymi wiedeńskiej uroczystości byli: Joanna Fabisiak, poseł na Sejm RP i wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Jolanta Róża Kozłowska, ambasador RP w Wiedniu, Anna Aleksandra Radecka, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Hanna Kaczmarczyk, dyrektor Polskiej Szkoły im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, oraz prof. Anna Zielińska, dyrektor Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie.
Naukową część programu rozpoczął wykład prof. Anny Zielińskiej pt. „Języki, emocje i ideologie. O badaniach nad dwujęzycznością". W wykładzie zostały przedstawione dwa nurty badawcze; pierwszy – zainicjowany przez Uriela Weinreicha – wywodzący się ze strukturalizmu językoznawczego i socjologicznego oraz drugi pochodzący z antropologii kultury i oral history, koncentrujący się na badaniu biografii językowych osób dwujęzycznych.

 

 

Po wykładzie odbył się panel dyskusyjny z udziałem specjalistów: prof. Anny Zielińskiej (Instytut Slawistyki PAN), dr. Przemysława Chojnowskiego (Instytut Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego), mgr Viktorii Majzlan (Instytut Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego) mgr Ireny Köstenbauer (szkoła języka angielskiego w Wiedniu). Panel poprowadziła Ewa Steinhardt z redakcji „Poloniki". Omówione zostały m.in. zagadnienia: Co jest najważniejsze przy wychowaniu dziecka dwujęzycznego? Jak uczyć języka polskiego dzieci wychowywane przez małżeństwa mieszane? W jakim stopniu i jak często należy poprawiać błędy, gdy dziecko miesza języki? Jak reagować, gdy mówimy do dziecka po polsku, a ono odpowiada nam po niemiecku? Czy dwujęzyczność przeszkadza, czy pomaga dzieciom w nauce? Jaki wpływ ma prestiż danego języka na proces jego przyswajania? Polaków, którzy brali udział w dyskusjach interesowały także kwestie poprawności językowej.

 

Tekst: Anna Zielińska, Fot: Mariusz Michalski