OTWARTY WYKŁAD DRA MARCINA STARNAWSKIEGO

 

Serdecznie zapraszamy na otwarty wykład
dra Marcina Starnawskiego
pt. Marzec 68 pięćdziesiąt lat później. Pytania o wygnanie, powroty, żydowskość i polskość,
który odbędzie się
6 listopada 2017 r. o godz. 17.00
PaństwoMiasto, ul. Andersa 29

 

Jakie są długoterminowe efekty antysemickiej kampanii, która miała miejsce w Polsce w latach 60.? W oparciu o badania własne oraz literaturę przedmiotu z lat 2001-2017 dr Marcin Starnawski przedstawi dynamikę przemian żydowskiej tożsamości w polskim kontekście, na który składają się między innymi: mechanizmy stygmatyzacji, wykluczenie, wyrzucenie z Polski w latach 67/68. Badacza interesuje, jak wszystkie te zjawiska wpłynęły na polsko-żydowską diasporę w dekadach po Marcu. Jedną z inspiracji dra Marcina Starnawskiego jest esej Adorna o edukacji po Auschwitz, dlatego zadaje on także pytanie o „edukację po Marcu 68". Zbliża się 50 rocznica wydarzeń marcowych, warto podjąć refleksję nad współczesną konstrukcją polskości i dynamiką polskiego nacjonalizmu.

 

Wykład jest częścią kursu Instytutu Slawistyki PAN "Relacje między dyskursami grup dominujących i mniejszościowych w Europie środkowo-wschodniej po 1989 roku. Analiza krytyczna", realizowanego dzięki Erste Stiftung (Wiedeń). Koordynacja: Nicole Dołowy-Rybińska, Anna Zawadzka.