DZIEŃ KULTURY TURCJI W POZNANIU

W dniu 6.12.2017 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod patronatem honorowym Rektora UAM, odbył się Dzień Kultury Turcji. Na zaproszenie Dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM, prof. dr hab. Bogusława Zielińskiego dzień współorganizowała dr Agnieszka Aysen Kaim.

 


Po uroczystym otwarciu z udziałem honorowego konsula Republiki Turcji Jerzego Kudyńskiego odbyła się sesja merytoryczna, na którą składało się wystąpienie Język i kultura Turcji w programie studiów slawistycznych: sprzeczność czy prawidłowość? (prof. dr hab. Bogusław Zieliński), prezentacje: Turcja i Polska w ubiegłych wiekach, do roku 1945 (dr Osman Baş) oraz Polak na tureckim kazaniu, czyli Polaków ciągoty orientalne (dr Agnieszki Aysen Kaim). Dalej nastąpiła część artystyczna, w ramach której odbył się pokaz tradycyjnego teatru cieni pt. Huśtawka w wykonaniu Teatru Ka z Warszawy. Całość zakończył wieczór filmowy prezentujący film Yeşim Ustaoğlu pt. Puszka Pandory (2008), udostępniony przez Instytut Yunusa Emre w Warszawie, i poprzedzony słowem wstępnym wygłoszonym przez dr Kaim.


 (AAK, foto Stanislava Kostić)