publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN
prof. dr hab. Jerzy Duma

 

zawiadamia, że w dniu 22 stycznia 2018 roku o godz. 13.00
w sali nr 001 w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie
odbędzie się

 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agaty Trawińskiej

 

Tytuł rozprawy:

Charakterystyka akustyczna realizacji miękkiego odpowiednika bezdźwięcznego
okluzywu welarnego 
w polszczyźnie ogólnej

 

Promotor:
Prof. dr hab. Irena Sawicka

 

Recenzenci:
Prof. dr hab. Piotra Łobacz

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Marasek

 

Rozprawa doktorska jest dostępna w Sekretariacie Instytutu Slawistyki PAN przy ul. Bartoszewicza 1 B m. 17 w Warszawie,
natomiast streszczenie rozprawy oraz recenzje umieszczone są
na stronie internetowej Instytutu Slawistyki:
http://ispan.waw.pl/default/pl/przewody-doktorskie