POD KLĄTWĄ. SPOŁECZNY PORTRET POGROMU KIELECKIEGO – NOWA PUBLIKACJA PROF. JOANNY TOKARSKIEJ-BAKIR


28 lutego na rynku wydawniczym pojawi się dwutomowa publikacja prof. Joanny Tokarskiej-Bakir zatytułowana „Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego".

 

Pod klątwą. Portret społeczny pogromu kieleckiego, 2 tomy,
Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2018.

 

Pogrom kielecki wciąż stanowi ważny przedmiot debaty publicznej w Polsce. Dotyczyły go dwa śledztwa, prowadzone przez polskie władze powojenne. W pierwszym, które władze komunistyczne rozpoczęły natychmiast po masakrze, usiłowano dowieść, że była ona akcją zbrojnego podziemia. Pod koniec dochodzenia drugiego, prowadzonego po roku 1989, forsowano przede wszystkim hipotezę, że przyczyną pogromu była ubecka prowokacja.

 


Niniejsza książka, oparta na rozległej kwerendzie w Instytucie Pamięci Narodowej w latach 2013-2017 i innych archiwach, stanowi szczegółowy audyt obu tych postępowań. Było to również możliwe, ponieważ po śmierci Michała Chęcińskiego, świadka w śledztwie z lat 90., który był zwolennikiem tezy o radzieckiej prowokacji, autorce książki udostępniono jego archiwum domowe.
„Pod klątwą. Portret społeczny pogromu kieleckiego" to mikrohistoryczny fresk odsłaniający nieznane aspekty wydarzeń. Książka stawia sobie dwa główne cele. Zadaniem tomu pierwszego, zawierającego szczegółową analizę pogromu, jest prezentacja społecznego kontekstu, w którym stał się on możliwy: nastrojów, przekonań, światopoglądów, ścierających się w kieleckim życiu codziennym w drugim roku po wojnie. Celem tomu drugiego było skompletowanie najważniejszych źródeł dokumentujących to zdarzenie, w tym wielu niepublikowanych zeznań Żydów ocalałych z pogromu. Pozwoliły one na zrekonstruowanie doświadczenia ofiar oblężonych w domu przy ul. Planty 7. W dalszej perspektywie zgromadzona w tomie dokumentacja umożliwiła skorygowanie dotychczasowych list ofiar, z których aż 17 pozostało bez identyfikacji. Przyczynkiem do fenomenu świadectwa jest też zestawienie zeznań sprawców i ofiar, które dzieli pięć dekad pomiędzy śledztwami.


Dzięki protokołom przesłuchań z lat czterdziestych i dziewięćdziesiątych, dokumentom osobistym, prasowym i notarialnym, w książce zarysowano sylwetki osób składających się - z jednej strony - na kielecki tłum pogromowy, z drugiej na ówczesne instytucje władzy (Milicja Obywatelska, Wojsko Polskie, Urząd Bezpieczeństwa, Urząd Wojewódzki). Instytucje te, rekrutujące się z tego samego społeczeństwa, którego bezpieczeństwa strzegły, nie tylko nie opanowały krytycznej sytuacji, ale same włączyły się do pogromu. Analiza biografii aktorów zdarzenia odsłania zupełnie nieznaną nieideologiczną historię Polski oglądaną z perspektywy Kielc.


W marcu br. zaplanowane zostały spotkania z autorką książki:


5 marca 2018, godz. 19:00
Instytut Kultury Spotkania i Dialogu
ul. Planty 7/9, Kielce
Debata z udziałem Joanny Tokarskiej-Bakir, Ireny Grudzińskiej-Gross, Aliny Skibińskiej, Marka Maciągowskiego, Jarosława Dulewicza i Heleny Datner. Rozmowę poprowadzi Jacek Leociak.

 

6 marca 2018, godz. 19:00
Teatr Nowy Krzysztofa Warlikowskiego
ul. Madalińskiego 10/16, Warszawa
Spotkanie z autorką książki poprowadzi Irena Grudzińska-Gross.

 

15 marca, godz. 18:00
Pałac Staszica, sala im. Mickiewicza
Nowy Świat 72, Warszawa
Spotkanie z cyklu „Debaty o książkach"
Udział wezmą: Joanna Tokarska-Bakir, Bożena Szaynok, Jan T. Gross, Jan Grabowski, Marcin Zaremba. Rozmowę poprowadzi gospodarz cyklu Jacek Leociak.