ZAPIS WIDEO KONFERENCJI „DOŚWIADCZENIE WIARY W KULTURACH I LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH W ŚWIETLE MYŚLI POSTSEKULARNEJ"


Na stronie internetowej konferencji „Doświadczenie wiary w kulturach i literaturach słowiańskich w świetle myśli postsekularnej" współorganizowanej w 2017 roku przez Instytut Slawistyki można obejrzeć zapis wideo obrad, które odbyły się 16-17 października w Warszawie.

 

Zainteresowanych zachęcamy do obejrzenia nagrania znajdującego się pod tym linkiem: http://postsecularstudies.pl/Movie.htmlx
lub tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=Heu7FPrxv3g&t=1735s 

 

Międzynarodowa konferencja naukowa "Doświadczenie wiary w kulturach i literaturach słowiańskich w świetle myśli postsekularnej" - zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.