ZAPROSZENIE NA OTWARTE SEMINARIUM ZAKŁADU JĘZYKOZNAWSTWA IS PAN

 

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN,
które odbędzie się 20 marca 2018 r. o godz. 12.30
w pracowni Instytutu Slawistyki PAN przy ulicy Jaracza 6/12.


Na zebraniu dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN wygłosi referat:
Nowi użytkownicy i uczący się języka górnołużyckiego: problemy nauczania
języka mniejszościowego w Gimnazjum Łużyckim w Budziszynie.