PUBLICZNA OBRONA MGRA WOJCIECHA WŁOSKOWICZA

 

Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN
prof. dr hab. Jerzy Duma

 

zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku o godz. 14.00
w sali nr 006 w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie
odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Wojciecha Piotra Włoskowicza

 

Tytuł rozprawy:

Uzus toponimiczny. Zarys problematyki teoretycznej
(na podstawie polskiej toponimii Huculszczyzny)

 

Promotor:
Prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska

 

Recenzenci:
Dr hab. Urszula Bijak, prof. IJP PAN
Dr hab. Ewa Gruszczyńska, prof. ILS UW

 

Rozprawa doktorska jest dostępna w Sekretariacie Instytutu Slawistyki PAN
przy ul. Bartoszewicza 1 B m. 17 w Warszawie,
natomiast streszczenie rozprawy oraz recenzje umieszczone są
na stronie internetowej Instytutu Slawistyki:
http://ispan.waw.pl/default/pl/przewody-doktorskie