NAGRODA FUNDACJI SLAWISTYCZNEJ ZA DEBIUT SLAWISTYCZNY ZA ROK 2016

 

Fundacja Slawistyczna od 2012 roku przyznaje nagrodę za najlepszy debiut książkowy w dziedzinie slawistyki. Nagrodę na podstawie nadesłanych zgłoszeń przyznaje kapituła Nagrody Fundacji Slawistycznej, powołana przez Radę Fundacji Slawistycznej.
Nagrodę za wybitny debiut slawistyczny za rok 2016 uzyskała dr Ewelina Drzewiecka za książkę „Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej. Studium przypadku", opublikowanej przez wydawnictwo Universitas.
Uroczystość wręczenia nagrody Laureatce odbyła się 26 marca w siedzibie Instytutu Slawistyki PAN. Laudację wygłosiła dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, a dyplom został wręczony przez Przewodniczącą kapituły, dr hab. Annę Engelking. W laudacji podkreślono szeroki oddźwięk, z jakim spotkała się książka dr Drzewieckiej, komentowana w recenzjach w Polsce i w Bułgarii. Prof. Szwat-Gyłybowa podkreśliła uniwersalny wymiar refleksji autorki, która badając materiał na pozór lokalny, odsłania pewne przemiany duchowości charakterystyczne dla współczesnej kultury europejskiej.
Celem nagrody, jak podkreśliła Prezes Zarządu Fundacji Slawistycznej, dr Małgorzata Kasner, jest uhonorowanie wybitnych osiągnięć młodych slawistek i slawistów, jak również mocniejsza integracja środowiska slawistycznego oraz promowanie młodych badaczek i badaczy, wyróżniających się poprzez swoje naukowe dokonania. Laureatce serdecznie gratulujemy!

 

 

 

(tekst i fot. M. Falski)