Zaproszenie na seminarium

Serdecznie zapraszamy
na otwarte seminarium
Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN,
które odbędzie się 8 maja 2018 r. o godz. 12.30
w siedzibie Instytutu Psychologii PAN przy ulicy Jaracza 1.

 

Podczas zebrania dr hab. Katarzyna Kotyńska wygłosi referat nt.
"Rosjanie we Lwowie: pomijani sąsiedzi zyskują głos"

 

Opis wystąpienia

Lwów szczyci się swoją wielokulturowością. Zarówno autorzy polscy, jak i ukraińscy, chętnie odwołują się do mitu Leopolis multiplex. Jednak ta wyobrażona otwartość miasta na Innego do ostatnich lat nie obejmowała Rosjan oraz osób rosyjskojęzycznych. Podczas seminarium chcemy zastanowić się:

- kiedy i w jakich rolach Rosjanie stanowili niepomijalną część lwowskiej społeczności,

- jak rozróżnić w warunkach lwowskich "Rosjanina" od "osoby rosyjskojęzycznej" oraz jakie znaczenie ma ta różnica,

- dlaczego właśnie w ostatnich latach nastąpiła zmiana w postrzeganiu lwowskich Rosjan i osób rosyjskojęzycznych,

- jakich narzędzi metodologicznych użyć do analizy omawianego zjawiska, w szczególności, na ile uzasadnione jest odwoływanie się do kontekstu polskiego i analiz polsko-rosyjskich stosunków literackich i kulturowych.