WYKŁAD PROF. HELENY KRASOWSKIEJ W KISZYNIOWIE


11 kwietnia 2018 roku dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN wygłosiła wykład pt. Mowa jako dziedzictwo kulturowe dla pracowników Muzeum Historii w Kiszyniowie, Republika Mołdawia. Prezentacja odbyła się w ramach projektu grantowego „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego", realizowanego w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki).

 

Podczas dyskusji, która odbyła się po wykładzie, poruszono problem kulturowego dziedzictwa oraz możliwości zachowania jego poszczególnych składników. Dyskutowano o nosicielach tradycyjnej kultury i mowy, jakimi są najstarsi mieszkańcy wsi i miasteczek oraz o kierunku wspierania młodych badaczy w zakresie eksploracji dziedzictwa kulturowego. Spotkanie zakończyło się planami na temat wypracowania wspólnego programu szkoleń młodych badaczy w zakresie prowadzenia badań terenowych i nabywania umiejętności dokumentowania dziedzictwa kulturowego.
Przed wykładem odbyło się również spotkanie z ambasadorem RP Bartłomiejem Zdaniukiem, podczas którego omówiono plan badań mniejszości polskiej w Republice Mołdawii. Ponadto w trakcie wizyty prof. Krasowskiej odbyły się spotkania z Polakami w Słobodzie-Raszków oraz Raszkowie w Naddniestrzu.

 

W pracowni języka polskiego w szkole w Słobodzie-Raszków

 

Z panem ambasadorem Bartłomiejem Zdaniukiem na polskim cmentarzu z XVII wieku w Raszkowie.