OTWARTE SEMINARIUM ZAKŁADU JĘZYKOZNAWSTWA

 

Zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN,
które odbędzie się 8 maja 2018 r. o godz. 12.30
w pracowni Instytutu Slawistyki PAN przy ulicy Jaracza 6/12.

 

Podczas seminarium prof. Marek Łaziński wygłosi referat pt. Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics.

Na spotkaniu zostaną przedstawione założenia nowej encyklopedii języków słowiańskich i lingwistyki słowiańskiej.