„SLAVIA MERIDIONALIS" W BAZIE EMERGING SOURCES CITATION INDEX (ESCI)


Czasopismo „Slavia Meridionalis" (www.ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/issue/view/88) jest drugim czasopismem Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, które pomyślnie przeszło ocenę i zostało włączone do bazy Emerging Sources Citation Index (ESCI), wchodzącej w skład tzw. Web of Science Core Collection. Dzięki obecności w ESCI „Slavia Meridionalis" będzie dostępna w bazie Web of Science www.wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/esci/

Serdecznie gratulujemy Redakcji i życzymy dalszych sukcesów!


(DL)