WYWIAD Z PROF. ANNĄ ZIELIŃSKĄ

 

Polecamy Państwa uwadze rozmowę z prof. Anną Zielińską na temat badań prowadzonych w IS PAN:
http://www.sciencetobusiness.eu/nauka/instytuty/233-dzialalnosc-i-rozwoj-naukowy-w-instytucie-slawistyki-pan.html