ZAPROSZENIE NA OTWARTE SEMINARIUM ZAKŁADU JĘZYKOZNAWSTWA IS PAN

 

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN,
które odbędzie się 5 czerwca 2018 r. o godz. 12.30
w pracowni Instytutu Slawistyki PAN przy ulicy Jaracza 6/12.

 

Na zebraniu mgr Gabriela Augustyniak-Żmuda przedstawi referat pt. „Biografie językowe przesiedleńców z dawnych wschodnich województw II RP mieszkających na terenie regionu lubuskiego".