ZAPROSZENIE NA INAUGURACJĘ DZIAŁALNOŚCI LABORATORIUM ŚRODKOWOEUROPEJSKIEGO W IS PAN

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie inaugurujące działalność
Laboratorium Środkowoeuropejskiego przy Instytucie Slawistyki PAN.
Spotkanie będzie miało charakter otwartej dyskusji na temat:

 

„Semiologia Jana Mukařovskiego a fenomenologiczny wymiar nowoczesności"

 

Referat: mgr Aneta Daszuta (Instytut Slawistyki PAN)
Dyskutant: dr Michał Rogalski (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie)

 

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca o godz. 16:00 w pracowni IS PAN przy ul. Jaracza 6/12.

 

Laboratorium Środkowoeuropejskie przy Instytucie Slawistyki PAN to nowa przestrzeń wspólnych badań i dociekań, również eksperymentalnych (czy też laboratoryjnych), unikająca ogólnych ekspertyz i podsumowań, a zamiast tego otwarta na myślenie konkretne: o tekstach, ludziach i ideach. Badacze i badaczki spotykający się w Laboratorium przyjmują, że zakres interesujących ich zagadnień zawężać będzie przekonanie lub przeczucie „środkowoeuropejskości". Konstytuują ją nie ramy geograficzne ani historyczne, ale przepływ inspiracji pomiędzy wymienionymi w nazwie Laboratorium ludźmi i ideami.

 

Zespół:
prof. dr hab. Joanna Goszczyńska
dr Karolina Ćwiek-Rogalska
mgr Aneta Daszuta

Kontakt: laboratorium.ispan@gmail.com