PRACOWNICZKI NAUKOWE INSTYTUTU SLAWISTYKI Z WYKŁADAMI NA UCZELNIACH EUROPY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 

W bieżącym roku cztery pracowniczki naukowe Instytutu Slawistyki PAN wzięły udział w wymianie kadry akademickiej między czterema uczelniami europejskimi w ramach programu Erasmus+. IS PAN aktywnie uczestniczy w programie od 2016 r., co roku rozwijając swoją ofertę i zwiększając widoczność prowadzonych badań przez ich popularyzację wśród studentów i kadry zagranicznych uniwersytetów. W bieżącym roku pracowniczki IS PAN prowadziły zajęcia na uczelniach w Niemczech, Chorwacji i na Litwie.

 

W dniach 15–19 kwietnia dr hab. Dorota K. Rembiszewska, prof. IS PAN, dzięki programowi Erasmus+ przebywała w Wilnie, gdzie w Centrum Polonistycznym Uniwersytetu Wileńskiego wygłosiła 4 wykłady, w tym „Słowniki dialektalne z obszaru Polski północno-wschodniej na tle polskiej leksykografii gwarowej z początku XXI wieku" dla studentek I i II roku filologii polskiej. Cieszył się on zainteresowaniem, gdyż przedstawione zostały najnowsze osiągnięcia polskiej leksykografii gwarowej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pogranicza wschodniego, w tym właśnie polsko-litewskiego. Słuchaczki miały również okazję obejrzeć niskonakładowe słowniki regionalne pisane przez amatorów, będące podstawą materiałową do opracowywania profesjonalnych słowników. Wizyta w Wilnie była również dobrą okazją do wymiany doświadczeń z pracownikami Centrum Polonistycznego, uzyskania informacji o prowadzonych tam badaniach, a jednocześnie przekazania nowości książkowych wydanych w Instytucie Slawistyki. Informacja o wykładzie ukazała się także na stronie uczelni: http://www.flf.vu.lt/naujienos/renginiai/2825-lenkijos-mokslu-akademijos-prof-d-k-rembiszewskos-paskaita

 

 

 

W dniach 16-20 kwietnia, w ramach programu Erasmus+ miały miejsce wykłady prof. dr hab. Anny Zielińskiej w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Ratyzbonie. Prof. Zielińska wygłosiła wykład „Zweisprachigkeit der Ukrainer und Lemken im Lebuser Land (Westpolen)" na zebraniu Linguistisches Forum an der UR. Seminaria forum odbywają się na Uniwersytecie w Ratyzbonie cyklicznie i skupiają językoznawców różnych specjalności. Prelekcja dotyczyła lingwistycznych rezultatów kontaktów językowych między językami ukraińskim, łemkowskim i polskim na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w województwie lubuskim na zachodzie Polski. Badaczka przeprowadziła także zajęcia dla doktorantów i studentów ratyzbońskiej slawistyki, na których dyskutowano na temat polsko-niemieckich kontaktów językowych. W czasie zajęć studenci analizowali przykłady mowy osób bilingwalnych, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji morfosyntaktycznych. Temat ten spotkał się z wielkim zainteresowaniem uczestników, wśród których znajdowała się spora grupa osób dwujęzycznych.

 

W dniach 6-11 maja prof. dr hab. Irena Sawicka przebywała na wyjeździe w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Wykłady wygłoszone zostały w języku chorwackim. Część z nich odbywała się w Katedrze Fonetyki Wydziału Filozoficznego. Badaczka omawiała tam zagadnienia związane z fonetyką słowiańską i bałkańską na tle porównawczym. Prof. Sawicka prowadziła również zajęcia w Katedrze Slawistyki, podczas których studenci mieli możliwość zapoznania się ze zmianami fonetycznymi zachodzącymi w języku polskim.

 

W tym samym czasie, w dniach 7-11 maja, w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Lipsku miały miejsce zajęcia prowadzone przez dr Karolinę Ćwiek-Rogalską. Część z nich, poświęcona antropologicznej analizie tekstu literackiego prowadzona była w języku czeskim dla studentów różnych lat tamtejszej bohemistyki, skupiając się na zagadnieniach dotyczących relacji czesko-niemieckich w twórczości Bohumila Hrabala. Dr Ćwiek-Rogalska wygłosiła również wykład w języku angielskim dotyczący pojęcia kryzysu w myśli Tomáša Garrigue Masaryka w trakcie zajęć poświęconych kwestiom nacjonalizmu i etniczności w Europie Środkowej.

 

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ służą nie tylko popularyzacji prowadzonych badań i upowszechnianiu ich wyników, ale także wymianie doświadczeń pedagogicznych i naukowych z kadrą zagranicznych uczelni. Zagraniczne pobyty przyczyniają się do zacieśnienia więzi naukowych, a studentom dają możliwość dyskusji na wybrane tematy ze specjalistami w danej dziedzinie.