Stanowisko Porozumienia Komitetów Nauk Humanistycznych


19 czerwca 2018 r. w Warszawie na spotkaniu przewodniczących i reprezentantów Komitetów PAN zostało zawiązane Porozumienie Komitetów Nauk Humanistycznych.
Celem Porozumienia jest przeciwdziałanie degradacji humanistyki polskiej, zagrożonej w sposób szczególny przez zapisy procedowanej ustawy o szkolnictwie wyższym, zwanej Konstytucją dla Nauki.
Jako demokratycznie wybrani reprezentanci całego środowiska humanistów polskich (szesnaście tysięcy samodzielnych pracowników nauki) zwracamy się z apelem do parlamentarzystów o odrzucenie ustawy, której zapisy godzą w kulturę narodową i język ojczysty.

 

Procedowana ustawa nadal nie uwzględnia zgłaszanych przez środowiska naukowe najważniejszych krytycznych opinii, dotyczących:
1. zagrożenia dla autonomii wewnętrznej szkół wyższych,
2. nadmiernych kompetencji rektora i ministra,
3. upadku uczelni regionalnych.


Proponowane w ustawie rozwiązania wzorowane są na przyjętych w krajach skandynawskich, które doprowadziły do głębokiego kryzysu nauk humanistycznych w tym regionie.


Prof. dr hab. Iwona Arabas, z-ca przew. Komitetu Historii Nauki PAN
Prof. dr hab. Wojciech Bałus, przewodniczący Komitetu Nauk o Sztuce PAN
Prof. dr hab. Andrzej Buko, członek Prezydium Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN
Prof. dr hab. Wojciech Chlebda, przewodniczący Komitetu Językoznawstwa PAN
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych PAN
Prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński, przewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze PAN
Dr Dorota Krawczyńska, dyrektor Wydawnictwa IBL PAN
Prof. dr hab. Marek Mejor, przewodniczący Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, z-ca przew. Komitetu Nauk Historycznych PAN
Prof. dr hab. Tomasz Schramm, przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN
Mgr Aleksander Temkin, przewodniczący Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej
Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk, przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN
Prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski, członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN