WYKŁAD DRA SRĐANA JOVANOVICIA


Czwartego lipca na zaproszenie Pracowni Obszaru Postjugosłowiańskiego (PROP) oraz Laboratorium Środkowoeuropejskiego w Instytucie Slawistyki PAN odbył się wykład dra Srđana Jovanovicia, stypendysty Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych (PIASt).

 

 

Dr Jovanović wygłosił wykład zatytułowany „Language as a political tool. The cases of Serbo-Croatian and «Czechoslovakian»", podczas którego opowiadał o burzliwym procesie rozpadu Jugosławii, któremu towarzyszył również proces poszukiwania odrębności językowej Chorwatów, Serbów, Bośniaków i Boszniaków, a następnie również Czarnogórców. Prelegent zasugerował, że ciekawym kontrastem dla tego przypadku byłby rozpad Czechosłowacji, który nie skutkował zjawiskiem puryfikacji języka czeskiego i słowackiego.
Po wykładzie odbyła się krótka dyskusja konfrontująca założenia prezentowane przez gościa z wynikami badań prowadzonych w IS PAN.
W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Instytutu Slawistyki PAN, stypendyści PIASt oraz studenci Studium Europy Wschodniej UW.

 

(Oprac. i fot. E. Wróblewska-Trochimiuk)