JOANNA NOWAK – PIASTUNI DZIEJÓW. WIZERUNKI NARODÓW EUROPEJSKICH W POLSKIEJ REFLEKSJI ROMANTYCZNEJ

 

Serdecznie zapraszamy do lektury książki Joanny Nowak Piastuni dziejów. Wizerunki narodów europejskich w polskiej refleksji romantycznej, wydanej przez IS PAN jako 12. tom serii „Kultura na Pograniczach".

Publikacja jest dostępna w zbiorze Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk repozytorium iReteslaw: http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/603 

 

Autorka analizuje wyobrażenia tych narodów europejskich, które w opinii polskich autorów pierwszej połowy XIX wieku odegrały znaczącą rolę w dziejach Europy na przestrzeni wieków. Zgodnie z ówczesnym przekonaniem, wypełniając powierzone im misje, wspólnoty stawały się „piastunami dziejów", pełniącymi różnorodne, czasem nawarstwiające się funkcje: obrońców wolności, krzewicieli sztuk, cywilizatorów, przewodników ekonomicznych zmian czy inicjatorów umysłowych przeobrażeń. Książka „pokazuje trwałość różnych polskich wyobrażeń na temat europejskich narodów. Pozwala lepiej zrozumieć nie tylko specyfikę polskiej myśli romantycznej, lecz również rzuca światło na genezę i naturę wielu współczesnych stereotypów i mitów" (Krzysztof Jaskułowski).