LEKSYKON AKTYWNEJ FRAZEOLOGII POLSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ

 

Informujemy, że opublikowany został Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej (Warszawa 2018). Zawierający ponad 1000 jednostek frazeologicznych Leksykon jest nowatorską pracą – zarówno pod względem metodologicznym, jak i materiałowym – konfrontującą polską i ukraińską frazeologię z wykorzystaniem najnowszych narzędzi językoznawczych. Autorami leksykonu są: Roman Tymoshuk, Wojciech Sosnowski, Maciej Jaskot i Yurii Ganoshenko.

 

 

Publikacja powstała z inicjatywy SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego przy udziale Ukraińskiej Fundacji Językowo-Informatycznej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Zaporoskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego.