ZAPROSZENIE NA OTWARTE SEMINARIUM ZAKŁADU Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa

Serdecznie zapraszamy

na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN,

które odbędzie się w dniu

6 listopada 2018 r. o godz. 12.00

w siedzibie Instytutu Psychologii PAN przy ulicy Jaracza 1.

 

Dr Małgorzata Kasner wygłosi referat nt.

 

O literackim dyskursie pamięci w przestrzeni miasta
(na przykładzie współczesnego Wilna)

 

Streszczenie wystąpienia
Przedmiotem wystąpienia realizowanego w ramach projektu statutowego „Współczesne Wilno jako przykład polskiego i litewskiego dyskursu kultur pamięci" jest wileński projekt społeczno-samorządowy realizowany w przestrzeni miejskiej (głównie staromiejskiej) w latach 2016 i 2017. Z okazji Dnia Odzyskania Druku, Języka i Książki (7 maja) w centralnych miejscach Wilna na chodnikach pojawiły się cytaty literackie, publicystyczne, naukowe, którymi autorami były (są) postacie „nierozerwalnie związane z historią Litwy" (m.in. wielki książę litewski Giedymin, prezydent Antanas Smetona, działaczka społeczna i pisarka Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, pisarz Jurgis Kunčinas, poeta i eseista Tomas Venclova, autor hymnu litewskiego Vincas Kudirka, semiotyk Algirdas Julius Greimas, a także K. I. Gałczyński, Daniel Naborowski, Icchokas Meras; w sumie dwadzieścia nazwisk).
Nazwa projektu nawiązuje do internetowej strategii tagów (#skaitomevilniu), hasłowej informacji odsyłającej odbiorcę do kolejnego zasobu informacji. Tak oto najczęściej przypadkowe i krótkotrwałe „zderzenie z tekstem" i „tekstu z odbiorcą" tworzy wielopłaszczyznowy, „skompresowany", polifoniczny przekaz o mieście jako przestrzeni „gubienia i znajdywania, pamięci i zapominania, niszczenia i budowania, spotkania i rozstania, narodzin i śmierci" (Karpińska, 2004).
Autorkę wystąpienia interesuje problematyka pamięci (kultury pamięci) w przestrzeni miasta postsocjalistycznego, a projekt #skaitomevilniu, sytuujący się na pograniczu literatury (fikcjonalnej i niefikcjonalnej) i performansu, wydaje się być interesującym przykładem dla analizy pamięci w przestrzeni kulturowej Wilna z perspektywy geopoetyki (Rybicka, 2014).