BADACZKI Z INSTYTUTU SLAWISTYKI IS PAN NA KONFERENCJI ASSOCIATION FOR SLAVIC, EAST EUROPEAN & EURASIAN STUDIES W BOSTONIE

 

W dniach 6–9 grudnia 2018 roku w Bostonie odbyła się 50. konferencja organizowana przez Association for Slavic, East European & Eurasian Studies, w której udział wzięły badaczki z Instytutu Slawistyki PAN: dr Ewelina Drzewiecka, dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk oraz dr Anna Boguska. Już po raz drugi badaczki z Zespołu Bałkanistycznego prezentowały wyniki swoich badań podczas tej prestiżowej konferencji.


W zeszłym roku w Chicago przedstawiono rezultaty badań prowadzonych w IS PAN w ramach projektu „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII–XX w.), finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. W tym roku w Bostonie badaczki IS PAN, odpowiadając na zaproszenie Organizatorów, podjęły problematykę performatywności, ukazując szeroki wachlarz możliwości interpretacji pojęcia w społeczno-kulturowych i politycznych realiach XX i XXI wieku trzech krajów południowosłowiańskich – Bośni i Hercegowiny, Bułgarii i Chorwacji. W panelu zatytułowanym „Ethico-Political Aspects of Art-Oriented Activity: The Slavic Balkan Cases" dr Anna Boguska zaprezentowała tekst pt. „Cultural Performance as a Political Activity: 'Waiting for Godot' in Sarajevo – Once Again About Susan Sontag's War Production", natomiast dr Ewelina Drzewiecka wygłosiła referat pt. „(Ir)Religiosity–Performativity–Humanities: On the Case of Boyan Penev in Modern Bulgarian Culture". Z kolei dr Ewa Wróblewska w panelu zatytułowanym „Agency and Politics in Croatian and Polish Performative Practices" przedstawiła referat „Performatively Shaped Memory: Croatian Museums and Art Galleries Between Performativity and Pedagogy". Poza wygłoszeniem swoich referatów dr Wróblewska-Trochimiuk i dr Anna Boguska uczestniczyły w konferencji w roli dyskutantek, zaś dr Drzewiecka miała przyjemność jednemu z paneli przewodniczyć.


Konferencja organizowana przez stowarzyszenie badaczy ASEEES, obchodzące w tym roku 70. rocznicę istnienia, jest corocznym wydarzeniem, w którym biorą udział slawiści, a także badacze Europy Wschodniej oraz Eurazji z całego świata. Tematem tegorocznej konferencji było zagadnienie performansu, zainspirowane zwrotem performatywym odnotowywanym mniej więcej od lat 80. XX wieku w naukach humanistycznych i społecznych. Celem Organizatorów konferencji było podjęcie namysłu nad tym, o jakich typach ludzkiej działalności myślimy, kiedy posługujemy się pojęciem performansu i jemu pokrewnymi oraz m.in. próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, jak praktyki związane z szeroko rozumianym performansem wpływają na kształtowanie się, umacnianie i transformację tożsamości indywidualnej, jak i społeczności lokalnych oraz narodowych.


Udział w tej prestiżowej konferencji jest związany z tematyką kolejnego numeru czasopisma „Slavia Meridionalis" (2019), która dotyczyć będzie zagadnienia performatywności w kulturach południowej Słowiańszczyzny. https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/announcement 

(A. Boguska)