O MOWIE NIENAWIŚCI NA „KOLOKWIACH WSCHODNICH"

Kolejne spotkanie z cyklu Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe, organizowane przez Instytut Slawistyki PAN i Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód" Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się w siedzibie Zbiorów Specjalnych IS PAN 2 grudnia 2018 r. Tematem spotkania uczyniono tak bardzo obecnie aktualne zagadnienie, jakim jest mowa nienawiści. Osią dyskusji był referat Dyskurs stadionowej nienawiści na przykładzie Krakowa, wygłoszony przez dr hab. Kazimierza Sikorę, prof. UJ (fot. 1).

 

 

W dyskusji moderowanej przez Dorotę K. Rembiszewską z IS PAN (fot. 2), z udziałem doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Jagiellońskiego (fot. 3), skupiono się głównie na przejawach agresji językowej obecnej na stadionach sportowych i na ulicach miast wobec obcokrajowców.

 

  

 

Osoby biorące udział w panelu obejrzały także spektakl Kibice zrealizowany przez zespół Teatru Żydowskiego (wystawiany w Teatrze Studio, scena Malarnia). Po przedstawieniu uczestnicy kolokwiów mieli okazję porozmawiać z aktorami, reżyserem i autorem scenariusza (fot. 4) na temat tej niecodziennej realizacji scenicznej, w której spotkali się polscy Żydzi z kibicami Legii Warszawa.

 

 

Tekst: Dorota K. Rembiszewska.
Zdjęcia: archiwum prywatne Doroty K. Rembiszewskiej