ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Instytut Ekspertyz Sądowych
Komisja Fonetyki i Fonologii przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
Instytut Slawistyki PAN
zapraszają na posiedzenie Komisji Fonetyki i Fonologii,
które odbędzie się w dniach 14-15.09.2017 w Krakowie,
w sali konferencyjnej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna,
przy ulicy Westerplatte 9.

 

Kręgi tematyczne:
• Metodyczne i metodologiczne aspekty analizy fonetycznej i fonologicznej języków słowiańskich.
• Badania porównawcze fonetyki i fonologii słowiańskiej.
• Akustyczno-audytywna specyfika komunikacji w przestrzeni medialnej.
• Głoska jako „stylem" (štyléma).
• Korelacja dźwięczności w językach słowiańskich.
• Wypełnianie rozziewu (hiatu) w językach słowiańskich.
• Modulacja cech prozodycznych w toku mowy.


Jesteśmy otwarci na inne propozycje dotyczące tematów z zakresu fonetyki słowiańskiej.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres irsawicka@gmail.com do 30.06.2017 r.