POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU W INSTYTUCIE SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

W dniu 2 października 2017 roku Dyrektor IS PAN prof. dr hab. Anna Zielińska wprowadziła w Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk tzw. politykę otwartego dostępu. Jej założenia przedstawia przywołany poniżej dokument, który został jednogłośnie zatwierdzony przez Radę Naukową IS PAN.

 

 

 


 

Z dniem 18 października 2017 roku dyrektor ISPAN prof. dr hab. Anna Zielińska powołała dr Dorotę Leśniewską na pełnomocniczkę ds. otwartego dostępu i cyfryzacji w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

 

Zakres kompetencji:
- monitorowanie realizacji przyjętych założeń polityki otwartego dostępu w IS PAN;
- koordynowanie działań związanych z prowadzeniem polityki otwartego dostępu w IS PAN (platforma czasopism ISS PAS Journals; repozytorium iReteslaw; repozytorium RCIN; baza danych iSybislaw; otwarte dane zamieszczane przez pracowników IS PAN);
- popularyzacja polityki otwartego dostępu w Instytucie;
- pomoc pracownikom Instytutu w uzyskiwaniu zgody na upowszechnienie utworów publikowanych poza IS PAN w otwartym dostępie;
- przygotowywanie rocznych raportów na temat realizacji polityki otwartego dostępu i publikowanie ich na stronie internetowej Instytutu;
- zharmonizowanie prac związanych z tworzeniem i rozbudowywaniem infrastruktury cyfrowej w IS PAN;
- wypracowanie strategii i wprowadzanie działań służących jak najlepszemu wykorzystaniu cyfrowych zasobów Instytutu.