ue logo

 

 

 

          

KONTAKT
Dane adresowe:
Instytut Slawistyki PAN
ul. Bartoszewicza 1b/17
00-337 Warszawa
tel./fax: 22 826 76 88
22 828 44 75
sekretariat@ispan.waw.pl

POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU W INSTYTUCIE SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

W dniu 2 października 2017 roku Dyrektor IS PAN prof. dr hab. Anna Zielińska wprowadziła w Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk tzw. politykę otwartego dostępu. Jej założenia przedstawia przywołany poniżej dokument, który został jednogłośnie zatwierdzony przez Radę Naukową IS PAN.