dr Marcin Fastyn

Marcin Fastyn - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (filologia słowiańska)


Kontakt: avtandil@gazeta.pl


Obszar zainteresowań badawczych:
- język bułgarski
- teoria przekładu
- słowotwórstwo
- leksykologia
- neologizmy
- Stanisław Lem

 

PUBLIKACJE

 

Monografie (współautorstwo):
- Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za lata 1998-2004 z uzupełnieniami za lata 1991–1997, [w:] Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw [baza danych online]. Warszawa: IS PAN, TNW, 2007-2012 [przeglądany 31 grudnia 2012], pod red. Z. Rudnik-Karwatowej; opracowali w latach 2007-2012: H. Karpińska, Z. Rudnik-Karwatowa i Z. Mikos, w latach 2008-2011 T. Śliwa, w latach 2010-2012: J. Banasiak, M. Fastyn, B. Itoya, P. Kowalski przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, Instytut Slawistyki PAN. Dostęp: http://www.isybislaw.ispan.waw.pl

 

Artykuły:
- Z problematyki zjawisk nominalizacji na podstawie XVII-wiecznych damaskinów, [w:] Bałkany w oczach młodego człowieka, s. 39-42, Łódź 2006.

- Pseudokanoniczna „Legenda Sołuńska" - historia i problem przekładu tekstu na język polski, [w:] Nowe spojrzenie na kulturę bułgarską, s. 96-100, Poznań 2008.

- Kilka słów o bułgarskim przekładzie „Bajek robotów" S. Lema, [w:] Język-komunikacja, s. 161-178, Opole 2008.

- Jakuba Wędrowycza biesiada z bułgarskim tłumaczem, [w:] Stereotypy a Słowiańszczyzna, s. 109-120, Łódź 2009.

- Творчеството на Станислав Лем – рецепция, адаптации, проблеми на превода, свързани с неологизмите, [w:] Светът на словото: сборник в чест на проф. Николай Даскалов, s. 407-414, Weliko Tyrnowo 2011.

- Rzeczownikowe kontaminacje w bułgarskiej praktyce translatologicznej na przykładzie Kongresu futurologicznego i Cyberiady S. Lema, "Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język - Literatura – Kultura" 2011, nr 8, s. 49-66.

 

Artykuły (współautorstwo):
- Един неизследван дамаскин от XVIII век, [w:] "Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język - Literatura - Kultura" 5/2008, s. 89-112, Łódź 2008. (wspólnie z K. Krzeszewską)