dr Paweł Kowalski

 

Paweł Kowalski – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (filologia słowiańska)

 

Kontakt: kowalion@wp.pl

 

Obszary zainteresowań badawczych:

- języki południowej Słowiańszczyzny (słoweński, serbski, chorwacki)

- językoznawstwo słowiańskie

- socjolingwistyka

- języki mniejszościowe

- etymologia słowiańska

- systemy informacyjno-wyszukiwawcze.

 

Publikacje:

 

Publikacja współautorska online:

- Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za lata 1998-2004 z uzupełnieniami za lata 1991-1999, [w:] Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw [baza danych online]. IS PAN, TNW, Warszawa 2007-2012 [przeglądany 31.12.2012], pod red. Z. Rudnik-Karwatowej, oprac. w latach 2007-2012: H. Karpińska, Z. Rudnik-Karwatowa i Z. Mikos; w latach 2008-2011 Teresa Śliwa; w latach 2010-2012 J. Banasiak; w latach 2011-2012: M. Fastyn, B. Itoya, P. Kowalski przy współudziale slawistów krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, Instytut Slawistyki PAN.

Dostęp: http://www.isybislaw.ispan.waw.pl

 

Artykuły (wybór):

- Obraz Słowenii i Słoweńców w oczach Chorwatów (w oparciu o media), [w:] Stereotypy a Słowiańszczyzna, Łódź 2009, s. 183-188.

- Słoweńska mniejszość w Republice Węgierskiej [w:] Współczesna kultura słoweńska i jej źródła, Warszawa 2009, s. 153-159.

- Początki państwowości słoweńskiej w świetle faktów językowych [w:] Vade Nobiscum. Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Łódzkiego „Niesamowita Słowiańszczyzna” IV, Łódź 2010, s. 85-88.