Instytut Slawistyki PAN
ul. Bartoszewicza 1b m. 17
00-337 Warszawa
tel./fax. 22/ 826 76 88

 

NIP 525-00-12-159

 

 

Nr konta bankowego
BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego)
43 1130 1017 0020 1469 5920 0003

 

 

Oddział Instytutu Slawistyki PAN w Poznaniu
ul. Błękitna 1/7
60-656 Poznań
Zakład Badań Narodowościowych
tel. (61) 852 09 50
Zakład Historii
tel. (61) 847 08 89

 

 

Oddział Instytutu Slawistyki PAN w Krakowie
Al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków
tel. (12) 632 70 26
praslowianie@interia.pl 

 

 

Dyrektor: prof. dr hab. Anna Zielińska
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych: dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych: dr Dorota Pazio-Wlazłowska
sekretariat@ispan.waw.pl 
tel. 22/826 76 88
fax. 22/828 44 75

 

 

Sekretariat
Iwona Wawrowska
sekretariat@ispan.waw.pl 
tel. 22/ 826 76 88
fax 22/ 828 44 75

 

 

Zespół Obsługi Badań Naukowych
tel. 22/ 826 76 88 wew. 22

 

 

Karolina Ćwiek-Rogalska
karolina.rogalska@ispan.waw.pl 
Dyżury: czwartek 10.00-15.00; środa 10.00-15.00 (dyżur mailowy)
sprawozdawczość, POL-on, PBN, PANTEON, ERASMUS +, obsługa grantów POLONEZ

 

Dorota Dobrzyńska
do.dobrzynska@gmail.com 
Dyżury: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 10.00-15.00
Erasmus +, sprawozdawczość, PANTEON, PBN, POL-on

 

Marzena Maciulewicz
marzena.maciulewicz@ispan.waw.pl 
Dyżury: poniedziałek, środa, czwartek 10.00-15.00
obsługa grantów

 

Ewa Wróblewska-Trochimiuk
ewa.wroblewska@ispan.waw.pl 
Dyżury: czwartek 10.00-15.00, poniedziałek 10.00-15.00 (dyżur mailowy)
koordynatorka zespołu, obsługa grantów OPUS i SONATA, obsługa grantów MNiSW, RCIN, OZIN

 

 

Współpraca z zagranicą

Iwona Tomaszewska (dyżur: poniedziałek – piątek, godz. 9-16)
iwona.tomaszewska@ispan.waw.pl 
tel. 22 625 06 29

 

 

Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy

ul. Jaracza 6 m 12; 00-378 Warszawa

sow@ispan.waw.pl 
tel. : 22 827 17 41

 

dr Dorota Leśniewska - kierowniczka (dyżur: czwartek 11-14; dyżur mailowy: środa godz. 10-15)
dorota.lesniewska@ispan.waw.pl 
Jakub Ozimek - sekretarz wydawnictwa (dyżur mailowy: czwartek, godz. 9-16)
jakub.ozimek@ispan.waw.pl 
Iwona Tomaszewska – dystrybucja (dyżur: poniedziałek – piątek, godz. 9-16)
iwona.tomaszewska@iispan.waw.pl

 

Pełnomocniczka ds. otwartego dostępu i cyfryzacji
dr Dorota Leśniewska
dorota.lesniewska@ispan.waw.pl 

 

 

 

Księgowość
Kazimiera Hanna Bicz (Główna Księgowa)
Małgorzata Bielińska
Izabela Romańczuk
finanse@ispan.waw.pl 
tel. 22/ 826 76 88 wew. 21

 

 

Kadry
Elżbieta Kęsek
kadry@ispan.waw.pl 
tel. 22/ 826 76 88 wew. 23

 

 

Prawnik
Paweł Kowalczyk
tel. 22/ 826 76 88 wew. 22 (wtorki)

 

 

Archiwum zakładowe
dr Małgorzata Ostrówka
mostrowka@poczta.onet.pl 

 

Inspektor Ochrony Danych

dr Krzysztof Radtke

iod@ispan.waw.pl 

 

Biuletyn Instytutu Slawistyki PAN
Wybór informacji: dr Beata Kubok
Oprawa graficzna: dr Barbara Grunwald -Hajdasz
Kontakt: biuletyn@ispan.waw.pl 

 

Strona internetowa Instytutu Slawistyki PAN
dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk
ewa.wroblewska@ispan.waw.pl