Statut

Statut Instytytu Slawistyki PAN

Zmiana z 2014 roku

Struktura organizacyjna Instytutu