2018

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

SESJA ARCHIWISTYCZNA W SIEDZIBIE ZBIORÓW SPECJALNYCH IS PAN

 

11 kwietnia 2018 roku w siedzibie Zbiorów Specjalnych Instytutu Slawistyki PAN przy ulicy Szczęśliwickiej 2 odbyła się sesja naukowa poświęcona materiałom archiwalnym w placówkach i archiwach naukowych. Warto podkreślić, że było to pierwsze spotkanie naukowe zorganizowane w tym miejscu.
Podczas oficjalnego powitania Dyrektor IS PAN, prof. dr hab. Anna Zielińska zwróciła uwagę na ważny aspekt archiwów – jako źródła interesujących i ważnych materiałów do pracy badawczej. Podkreśliła też wyjątkowość Zbiorów Specjalnych IS PAN jako jednego z niewielu archiwów wyodrębnionych spośród archiwów zakładowych, funkcjonujących w placówkach PAN. Po krótkiej części wstępnej rozpoczęły się obrady naukowe. Pierwsze dwie prelegentki – związane z PAN Archiwum w Warszawie – mówiły o pracy archiwisty w reprezentowanej przez nie jednostce. Jolanta Stasiak scharakteryzowała sposoby pozyskiwania spuścizn uczonych do PAN Archiwum w Warszawie, zaś Katarzyna Słojkowska opowiedziała o liczącym 1088 obiektów zbiorze medali zgromadzonych w PAN Archiwum.
Niezwykle ważny dla dialektologów temat przedstawiła dr Justyna Kobus z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dialektolożka i archiwistka omówiła zasób i organizację archiwaliów w Pracowni Dialektologicznej UAM, a także przypomniała, jak wyglądało w połowie ubiegłego stulecia nagrywanie materiałów gwarowych, które obecnie znajdują się w poznańskiej pracowni.

Czytaj więcej: SESJA ARCHIWISTYCZNA W SIEDZIBIE ZBIORÓW SPECJALNYCH IS PAN

ZAPROSZENIE NA SESJĘ ARCHIWISTYCZNĄ

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ „ODKRYWAĆ ZAPOMNIANE. ZAKRYWAĆ ODKRYTE".

 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Western Norway Research Institute (Norwegia)
University of Malaga (Hiszpania)
Klaipeda University (Litwa)
Latvian Academy of Sport Education in Riga (Łotwa)
Nadbużański Uniwersytet Ludowy w Husince
Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki


uprzejmie zapraszają na
Międzynarodową Konferencję Naukową

Odkrywać zapomniane. Zakrywać odkryte.
PROBLEMY AUTENTYCZNOŚCI W TURYSTYCE KULTUROWEJ


Odbędzie się ona 27-28 września 2018 r. w Białej Podlaskiej.

 

formularz zgłoszenia

 

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ „ODKRYWAĆ ZAPOMNIANE. ZAKRYWAĆ ODKRYTE".

2017

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ


W imieniu organizatorów – Instytutu Badań Literackich PAN, Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW i Instytutu Slawistyki PAN – serdecznie zapraszamy na konferencję Convention and Revolution. Life writing by women in the 1800s and 1900s: archives, critiques and methods, a także na warsztat, który odbędzie się w jej ramach pt. "The Archives of Those Who Write Themselves: What and Where Are They?"

 


 

Program konferencji


Zaproszenie na warsztat

POSIEDZENIE KOMISJI FONETYKI I FONOLOGII w KRAKOWIE (14-15.09.17)

 
 
W dniach 14-15 września 2017 roku w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Fonetyki i Fonologii przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Organizatorami spotkania był Instytut Ekspertyz Sądowych oraz Instytut Slawistyki PAN. Na posiedzeniu omawiano aktualne problemy fonetyki słowiańskiej, w szczególności zagadnienia teoretyczne, stylistyczne odmiany wymowy, kwestię okurencji samogłoski scentralizowanej, wymowę wyróżnionych rodzajów głosek, zagadnienia fonotaktyczne, prozodyczne i in. Prezentowano najnowsze wyniki uzyskane przy pomocy nowoczesnej aparatury, a także nowe programy komputerowe i repozytoria fonetyczne. Dwa referaty omawiały transkrypcję słowiańską w zabytkach. W konferencji wzięło udział 22 referentów z Polski, Czech, Słowacji, Chorwacji, Macedonii, Słowenii, Bułgarii i Białorusi. 
Na zamkniętym posiedzeniu omawiano między innymi program Komisji na kolejne lata, sprawę akredytacji Komisji na Międzynarodowym Komitecie Slawistów w 2018 w Belgradzie. Ustalono także, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w 2019 roku w Pradze.
(I. Sawicka)

kongres

7. Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi
(15-17 września 2017)

 

W piątek 15 września rozpocznie się w Warszawie 7. Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi, którego współorganizatorem jest Instytut Slawistyki PAN. Bogaty program kongresu zawiera dyskusje plenarne oraz obrady i wystąpienia w sekcjach i panelach tematycznych. Organizatorem ze strony IS PAN jest dr hab. Aliaksander Smalianczuk.


Szczegółowy program wszystkich wydarzeń, jakie będą miały miejsce w czasie kongresu: http://icbs.palityka.org/naviny/kangres-2017-spis-sektsyiy-i-panelyau/

 

Konferencja

Międzynarodowa konferencja naukowa
z okazji jubileuszu Zofii Rudnik-Karwatowej
Wokół systemów
informacyjno-wyszukiwawczych
i słowotwórstwa
Warszawa, 8 września 2017 roku

 

Organizatorzy:
Instytut Slawistyki PAN
Komisja Bibliografii Lingwistycznej
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

 

Miejsce obrad: Warszawa ul. Nowy Świat 72, sala 05

 

program

Dusza w aksjosferze – aksjosfera duszy

Fundacja Slawistyczna we współpracy z Instytutem Slawistyki PAN oraz Wydziałem Orientalistycznym UW 
organizują II konferencję naukową z cyklu

 

Antropologiczno-językowe wizerunki duszy
w perspektywie międzykulturowej
pt.
Dusza w aksjosferze – aksjosfera duszy,

Warszawa, 19–21 października 2017 roku

 

zaproszenie
invitation
приглашение
formularz zgłoszeniowy
submission form
Заявка на участие

CONVENTION AND REVOLUTION

Instytut Badań Literackich PAN
Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW
oraz
Instytut Slawistyki PAN
zapraszają na konferencję

 

CONVENTION AND REVOLUTION
Life writing by women in the 1800s and 1900s: archives, critiques and methods

 

29 listopada – 1 grudnia 2017 r., Warszawa

 

Zaproszenie
Formularz zgłoszenia

Konferencja EUROJOS XIII w Moskwie

 

Program

Программа

2016

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Zaproszenie na konferencję

Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża
we współpracy
z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
zaprasza na konferencję
Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku,
która odbędzie się w dniach 7-8 XI 2016 w Gorzowie Wielkopolskim.

 

zaproszenie

formularz

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego
oraz
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk


zapraszają na konferencję
Mniejszości w Czechach, Czesi wobec mniejszości,
która odbędzie się 7 października 2016 roku
w budynku ISZiP UW.


Program

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego
i
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na
międzynarodową konferencję naukową
„Mniejszości w Czechach, Czesi wobec mniejszości",
która odbędzie się w Warszawie, 7 października 2016 roku.

 

Call for Papers

BIAŁORUSKO-POLSKIE STOSUNKI KULTUROWO-JĘZYKOWE: HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Narodowa Akademia Nauk Białorusi
Centrum Badań nad Białoruską Kulturą, Językiem i Literaturą
Instytut Językoznawstwa im. Jakuba Kołasa
oraz
Instytut Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk

 

zapraszają do wzięcia udziału w

Międzynarodowej konferencji naukowej

„BIAŁORUSKO-POLSKIE STOSUNKI KULTUROWO-JĘZYKOWE:
HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ"

 

która odbędzie się w Mińsku 4–5 października 2016 roku

 

Informacja po polsku             Informacja po białorusku

PROGRAM

 

  

Program 

międzynarodowej konferencji naukowej


Symposium Etymologicum


Śladami myśli etymologicznej
W stulecie urodzin wybitnego slawisty i etymologa Profesora Franciszka Sławskiego


Kraków, Collegium Maius, 25–27 maja 2016 r.

 

program

WYSTĄPIENIE PROF. ROMANA ROSZKI W PANELU „KORPUSY RÓWNOLEGŁE”

Serdecznie zapraszamy na konferencję – panel ekspertów pt. „Lingwistyka korpusowa – o języku zerojedynkowo" organizowaną przez Wydział Lingwistyki Stosowanej UW z okazji jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego, podczas której w panelu „Korpusy równoległe" wystąpi prof. Roman Roszko z Instytutu Slawistyki PAN.
Panel „Korpusy równoległe" odbędzie się 07 kwietnia 2016 roku na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW (ul. Dobra 55, sala 1.007-1.008, I piętro).


Więcej informacji: http://bitly.pl/GhYB2

 

PROGRAM KONFERENCJI KORPUSY RÓWNOLEGŁE W CLARIN-PL. PROBLEMY I ROZSTRZYGNIĘCIA

 2015 

Zaproszenie - Shibboleth 1967/1968

Instytut Badań Literackich PAN
Instytut Slawistyki PAN
Muzeum Historii Żydów Polskich
Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
Polska Akademia Nauk


zapraszają
do wzięcia udziału w konferencji
Shibboleth 1967/1968,
która odbędzie się


2-4 grudnia 2015 r. w Warszawie

 

więcej...

KONFERENCJA „ŚWIAT OCZYMA DUSZY – DUSZA W OCZACH ŚWIATA”

KONFERENCJA „NOWOCZESNE SYSTEMY INFORMACJI SLAWISTYCZNEJ”

Instytut Slawistyki PAN
Fundacja Slawistyczna
Komisja Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

zapraszają na konferencję
„NOWOCZESNE SYSTEMY SLAWISTYCZNEJ INFORMACJI BIBLIOGRAFICZNEJ – DZIŚ I JUTRO"

8-9 października 2015 roku
Warszawa, Pałac Staszica, Sala Okrągłego Stołu

 

Program konferencji

 

2014

2013

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk


zapraszają na konferencję, organizowaną przez Komisję Fonetyki i Fonologii przy MKS,
która odbędzie się w dniach 16–17.09.2016 r. w Toruniu.

 

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej – dziś i jutro

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
Fundacja Slawistyczna
Towarzystwo Naukowe Warszawskie
Komisja Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

 

mają zaszczyt zaprosić na

Międzynarodową Konferencję Naukową

 

Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej – dziś i jutro

Warszawa, 3-4 października 2013 r.

 

więcej...

Konferencja w Princeton


Princeton University

oraz
Instytut Slawistyki PAN

 

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

 

The end of the story?
Problems and Perspectives of East European Literary Studies

 

Princeton, 8-9.02.2013

2012

Wspólnota językowa dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego wczoraj, dziś, jutro?

 

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Fundacja Slawistyczna

Zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Wspólnota językowa dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego wczoraj, dziś, jutro?

(Warszawa, 18-19 października 2012 r.)
  formularz zgłoszenia na  konferencję

 

Czytaj więcej: Wspólnota językowa dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego wczoraj, dziś, jutro?

Narracja i pamięć. Konstrukcje i destrukcje tożsamości


Instytut Slawistyki PAN
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
oraz Fundacja Slawistyczna

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową:

 Narracja i pamięć
Konstrukcje i destrukcje tożsamości

 Warszawa, 25-26 kwietnia 2012 roku

Program w załączeniu

  Zaproszenie  Grupa Studnia O.

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

SYMPOSIUM ETYMOLOGICUM. ŚLADAMI MYŚLI ETYMOLOGICZNEJ

 

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową
pt. Symposium Etymologicum. Śladami myśli etymologicznej,
która odbędzie się w Krakowie
w dniach 25-27 maja 2016 roku.

 

Konferencja odbędzie się w stulecie urodzin wybitnego slawisty – etymologa Profesora Franciszka Sławskiego (dokładna data urodzin 13.05.2016) i będzie okazją do przypomnienia jego sylwetki naukowej.
Podstawowym celem konferencji jest dyskusja w międzynarodowym gronie na temat zagadnień dotyczących diachronicznych badań językowych. Spotkanie naukowe dużej grupy specjalistów ma umożliwić wszechstronne przyjrzenie się problemom związanym z historią języków słowiańskich, a szczególnie, ze względu na dorobek naukowy Profesora Franciszka Sławskiego, problemom etymologii słowiańskiej. Oczekujemy zarówno referatów syntetycznych poświęconych zagadnieniom teoretycznym, jak i szczegółowych analiz etymologicznych i historycznojęzykowych.
Szczególnym celem konferencji jest uczczenie pamięci Profesora Franciszka Sławskiego z okazji stuletniej rocznicy Jego urodzin, dlatego w sesji plenarnej znajdą się referaty zarówno poświęcone Jego Osobie, jak i podstawowym kierunkom Jego badań.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do przesyłania swoich zgłoszeń do 29 lutego 2016 roku na adres: symp.etym@gmail.com
Formularz zgłoszeniowy można wypełnić także online na stronie: https://sites.google.com/site/etymologiacracovia/formularz-zgloszeniowy

Program sesji doktoranckiej 17 kwietnia 2012

SESJA DOKTORANCKA

17 kwietnia 2012r.

Pałac Staszica
ul. Nowy Świat 72
sala im. Stanisława Staszica

program do pobrania w pdf

2011

Składniowe metody w badaniu słowotwórstwa

Instytut Slawistyki PAN i Instytut Filologii Słowiańskiej UMK organizują
w dniach 8 i 9 czerwca b.r. w Toruniu
Międzynarodową Konferencję Naukową
poświęconą pamięci prof. Stanisława Karolaka

na temat:

Składniowe metody w badaniu słowotwórstwa

Czytaj więcej: Składniowe metody w badaniu słowotwórstwa

Tożsamość wobec wielojęzyczności

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Uniwersytetu Warszawskiego

oraz
Fundacja Slawistyczna

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
pt. Tożsamość wobec wielojęzyczności
(Warszawa, 5 i 6 kwietnia 2011).

PROGRAM

2010

Wokół religii i jej języka

Image

W dniach 23-24.03. 2010 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Wokół religii i jej języka, rozpoczynająca cykl spotkań badawczych Konstrukcje i destrukcje tożsamości.

 

img

W zorganizowanej przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW oraz Fundację Slawistyczną dwudniowej sesji uczestniczyli m.in.: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, dr hab. Grażyna Bobilewicz, dr Michał Głuszkowski, dr Julia Górska, dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, ks. dr hab. Michał Janocha, dr Helena Krasowska, prof. dr hab. Viara Maldijeva, prof. dr hab. Elżbieta Smułkowa, dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, dr Irina Tatarowa, prof. dr hab. Janusz Tazbir, dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, dr Elżbieta Wrocławska, prof. dr hab Jadwiga Zieniukowa.

Program konferencji

 

Czytaj więcej: Wokół religii i jej języka

Konferencja - Lwów

Lwów: lustro. Obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX-XXI wieku
Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja i seminarium robocze
Centrum Historii Miejskiej, Lwów, 11-12 marca 2010
Organizatorzy: Centrum Historii Miejskiej, Lwów oraz Instytut Slawistyki PAN, Warszawa.

 

Zgłoszenia i informacje także na stronie współorganizatora:

http://www.lvivcenter.org/pl/chronicle/news?newsid=211

W ostatnich latach badacze coraz częściej zadają pytania o obraz, mit, miejsce Lwowa w utworach literackich, wspomnieniach, narracjach historycznych, pamięci zbiorowej. Lwów jest miastem niezwykle ważnym zarówno dla Ukraińców, jak i dla Polaków, pisali i mówili o nim także Rosjanie, Żydzi, Ormianie.

Czytaj więcej: Konferencja - Lwów

2009

MONDILEX Project Open Workshop

Instytut Slawistyki PAN
zaprasza na Międzynarodową Konferencję

MONDILEX Project Open Workshop
„Representing Semantics in Digital Lexicography”
within an International Scientific Conference
COGNITIVE and CONTRASTIVE STUDIES


29 czerwca - 1 lipca 2009
Pałac Staszica PAN, sala nr 022

Program konferencji do pobrania (PDF) - CONFERENCE PROGRAM (PDF)
Zespół Semantyki - MONDILEX

2008

14.11 - konferencja bułgarystyczna

Ambasada Republiki Bułgarii w Polsce

Instytut Slawistyki PAN

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW

zapraszaja na konferencję

P o l s k a   b u ł g a r y s t y k a.   
T
r a d y c j e   i   p e r s p e k t y w y


14 listopada 2008, Warszawa
Pałac Staszica PAN, Sala im. Marii Curie-Skłodowskiej

 

Czytaj więcej: 14.11 - konferencja bułgarystyczna

Europa  Slavia  Germania.

CENTRUM BADAŃ EUROREGIONALNYCH
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Gorzowie Wielkopolskim
pp. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie

zapraszają na konferencję

Europa - Slavia - Germania.
W poszukiwaniu tożsamości.

16-17 października 2008 roku

Pałac w Rogach k. Gorzowa Wlkp., Miejsce Dialogu Europejskiego   

program konferencji do ściągnięcia

15.04.- sesja doktorantów 2008

Uprzejmie zapraszamy na sesję naukową doktorantów,
która odbędzie się 15 kwietnia 2008 r. w Warszawie, w Pałacu Staszica
(sala brydżowa, III piętro, obok kawiarni), ul. Nowy Świat 7

program sesji do pobrania

2007

15-16.05.07 - Europejskie mniejszości etniczne

Konferencja 

dr Elżbieta Wrocławska we współpracy z prof. dr hab. Jadwigą Zieniukową
Europejskie mniejszości etniczne. Łużyczanie jako mniejszość wzorcowa.

Współorganizatorzy: Instytut Slawistyki PAN, 
Instytut Slawistyki  Zachodniej i Południowej UW,
Towarzystwo Naukowe Warszawskie,
Serbski institut (Budziszyn),
Klub Kultury „Anin" (Warszawa)

 

Czytaj więcej: 15-16.05.07 - Europejskie mniejszości etniczne

10-11.05.07 - Międzynarodowa Konferencja

„Studia Kognitywne. Semantyka i Konfrontacja Językowa ze szczególnym uwzględnieniem wielojęzycznych słowników elektronicznych”. Do Pałacu Staszica w dniach 10-11 maja 2007 roku zaprasza Zespół Semantyki Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (kierownik - prof. dr hab. V. Koseska-Toszewa).

Czytaj więcej: 10-11.05.07 - Międzynarodowa Konferencja

Dwie konferencje zespołu Pani Profesor Violetty Koseskiej

Konferencje w Instytucie Slawistyki PAN
(Zakład Językoznawstwa, zespół tematyczny prof. dr hab. Violetty Koseskiej)
prof. dr hab. Hélène Włodarczyk* i prof. dr hab.  Andrzej Włodarczyk** 
Ośrodek Lingwistyki Teoretycznej i Stosowanej (CELTA)
Uniwersytet Paris-Sorbonne (Paris 4)

Czytaj więcej: Dwie konferencje zespołu Pani Profesor Violetty Koseskiej

Sesja doktorantów 2007

imgStudium Mniejszości Narodowych i Małych Ojczyzn oraz Studium Języków, Literatur i Kultur Słowiańskich przy Instytucie Slawistyki PAN zapraszają na doroczną Sesję doktorantów, która odbędzie się 24 kwietnia 2007 r. w Warszawie w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72 (sala 304). Rozpoczęcie o godz. 9.00.

Szczegółowy program:

Czytaj więcej: Sesja doktorantów 2007

2006

28-29.11.06 - Pogranicza Białorusi

28-29 listopada 2006 r.
Warszawa

Pogranicza Białorusi - historia, kultura, język

Organizator ze strony Instytutu Slawistyki PAN: doc. dr hab. Anna Zielińska
Współorganizacja konferencji: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną UW.

Wygłoszono 16 referatów, w tym przez gości zagranicznych - 9.

3-6.11.06 - Opracowanie podstaw teoretycznych

3-6 listopada 2006 r.
 Warszawa


Opracowanie podstaw teoretycznych polsko-ukraińskiego i ukraińsko-polskiego słownika elektronicznego

Uczestniczyli: prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa, doc. dr hab. Roman Roszko, dr Natalia Kotsyba, mgr Jana Winogradnik (Polska), prof. Ludmila Dimitrova (Bułgaria), prof. Volodymyr Shirokov, dr Ihor Shevchenko (Ukraina).

Wygłoszono 5 referatów w tym 3 przez gości z zagranicy.

Konferencja: Przemilczenia w relacjach międzykulturowych

początek w poniedziałek 23 października, o godz. 9.30 w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego. Wystąpią między innymi pracownicy IS PAN: prof. dr hab. Wojciech Burszta,  doc. dr hab. Jolanta Sujecka, doc. dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, dr Lilla Moroz – Grzelak. Organizatorami konferencji są: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Fundacja Slawistyczna

Czytaj więcej: Konferencja: Przemilczenia w relacjach międzykulturowych

26-28.06.06 - Słowotwórstwo i tekst

Międzynarodowa konfetrencja IS PAN i UMK w Toruniu
Słowotwórstwo i tekst

Organizatorzy ze strony IS PAN: prof. dr hab. Viara Małdżijeva, dr Ewa Rudnik-Karwatowa
 Ciechocinek, 26-28.06.2006 r.,
28 uczestników (3 zagranicznych).

Sesja doktorantów 2006

Prezentacja prac doktorantów - sesja wiosenna,
Warszawa 25 kwietnia 2006 r.
Wygłoszono 23 referaty.