ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk


zapraszają na konferencję, organizowaną przez Komisję Fonetyki i Fonologii przy MKS,
która odbędzie się w dniach 16–17.09.2016 r. w Toruniu.

 

Proponowane tematy konferencji:
1. Metodologiczne zagadnienia fonetycznych i fonologicznych badań języków słowiańskich (Metodické a metodologické otázky fonetického a fonologického výskumu slovanských jazykov).
2. Badania fonetyczno-fonologiczne języków słowiańskich w ujęciu konfrontatywnym (Porovnávací foneticko-fonologický výskum slovanských jazykov).
3. Synchronia i diachronia w fonologii (Synchrónia a diachrónia vo fonologii).
4. Funkcje dźwięku w środowisku medialnym (Funkcie zvuku v mediálnom prostredí).

 

Na zgłoszenia konferencyjne czekamy do 30.06.2016 r.

 

Tematy wystąpień prosimy przesłać na adres:
irsawicka@gmail.com
koryan@poczta.fm

 

Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Uczestnikom, którzy zgłoszą chęć udziału w konferencji prześlemy adresy toruńskich hoteli, w których będzie można dokonać rezerwacji miejsc w przystępnej cenie.

W czasie trwania konferencji odbędzie się posiedzenie członków Komisji Fonetyki i Fonologii.

 

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy