INSTYTUT SLAWISTYKI NA 8. WARSZAWSKICH TARGACH KSIĄŻKI

 

W dniach 18–21 maja 2017 roku Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk po raz drugi wziął udział w 8. Warszawskich Targach Książki, które odbyły się na Stadionie Narodowym. Byliśmy obecni na ogólnym stoisku Polskiej Akademii Nauk (z książką Beaty Raszewskiej-Żurek zatytułowaną Zgoda w rozumieniu Polaków czasów staro- i średniopolskich) i przede wszystkim na stoisku Świadomych Wydawców – nieformalnej grupy niszowych wydawców, do której należymy od 2016 roku. Publikacje Instytutu znalazły się w „kąciku naukowym" wraz z pracami Oficyny Naukowej, Wydawnictwa Akademickiego Sedno i Wydawnictwa IBL PAN.

 

Fot. Świadomi Wydawcy
Źródło: http://bit.ly/2rPTIpR 

 

Fot. M. Wojewódzka-Szoda

 

Instytut przedstawił najnowsze drukowane pozycje z serii Pogranicza i Slavica, prace dotyczące Bałkanów oraz regionalia. W ramach specjalnej promocji ŚW sprzedawaliśmy książki dotyczące Polaków na Wschodzie oraz Trudne umieranie Piotra Szenajcha. Niezmiennym zainteresowaniem czytelników cieszą się prace dotyczące całej Słowiańszczyzny – w tym Dzieje Słowian w świetle ich języka Hanny Popowskiej Taborskiej (edycja z roku 2014).

 

Fot. D. Leśniewska


Miłym akcentem było spotkanie autorskie z panią dr Claudią Snochowską-Gonzalez, zorganizowane przez Oficynę Naukową na stoisku ŚW. Autorka promowała książkę Wolność i pisanie. Dorota Masłowska i Andrzej Stasiuk w postkolonialnej Polsce (2017), której spore fragmenty publikowała uprzednio w wydawanym przez Instytut czasopiśmie „Studia Litteraria et Historica" (odpowiednio w numerze 2 z 2013 i 5 z 2016 roku).


(D. Leśniewska)