SESJA ARCHIWISTYCZNA W SIEDZIBIE ZBIORÓW SPECJALNYCH IS PAN

 

11 kwietnia 2018 roku w siedzibie Zbiorów Specjalnych Instytutu Slawistyki PAN przy ulicy Szczęśliwickiej 2 odbyła się sesja naukowa poświęcona materiałom archiwalnym w placówkach i archiwach naukowych. Warto podkreślić, że było to pierwsze spotkanie naukowe zorganizowane w tym miejscu.
Podczas oficjalnego powitania Dyrektor IS PAN, prof. dr hab. Anna Zielińska zwróciła uwagę na ważny aspekt archiwów – jako źródła interesujących i ważnych materiałów do pracy badawczej. Podkreśliła też wyjątkowość Zbiorów Specjalnych IS PAN jako jednego z niewielu archiwów wyodrębnionych spośród archiwów zakładowych, funkcjonujących w placówkach PAN. Po krótkiej części wstępnej rozpoczęły się obrady naukowe. Pierwsze dwie prelegentki – związane z PAN Archiwum w Warszawie – mówiły o pracy archiwisty w reprezentowanej przez nie jednostce. Jolanta Stasiak scharakteryzowała sposoby pozyskiwania spuścizn uczonych do PAN Archiwum w Warszawie, zaś Katarzyna Słojkowska opowiedziała o liczącym 1088 obiektów zbiorze medali zgromadzonych w PAN Archiwum.
Niezwykle ważny dla dialektologów temat przedstawiła dr Justyna Kobus z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dialektolożka i archiwistka omówiła zasób i organizację archiwaliów w Pracowni Dialektologicznej UAM, a także przypomniała, jak wyglądało w połowie ubiegłego stulecia nagrywanie materiałów gwarowych, które obecnie znajdują się w poznańskiej pracowni.


W drugiej części obrad Ewa Furmańska zaprezentowała zdjęcia ze Zbiorów Fotografii i Rysunków Pomiarowych Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Dzięki pokazaniu unikatowych fotografii, dokumentujących różne przejawy życia społecznego, słuchacze zostali zabrani w wizualnie niezwykłą podróż w pierwszą połowę XX wieku.
Dr Konrad Szamryk przypomniał zebranym sylwetkę prof. Samuela Fiszmana, który w latach 50. i 60. pracował w Instytucie Słowianoznawstwa PAN, a następnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Okazją do przywołania życiorysu i dorobku uczonego było opracowanie korespondencji prof. Fiszmana z czasów, gdy kierował Pracownią Literatur Wschodniosłowiańskich.
Część referatową zamknęło wystąpienie organizatorki konferencji, prof. Doroty Rembiszewskiej. Kierowniczka ZS IS PAN opowiedziała o materiałach gwarowych w zasobie Zbiorów Specjalnych Instytutu Slawistyki PAN, które obejmują materiały II Pracowni Dialektologicznej Zakładu Językoznawstwa PAN; Zakładu Słowianoznawstwa; Instytutu Słowianoznawstwa PAN oraz Instytutu Slawistyki. Podzieliła się także informacjami o ostatnich odkryciach związanych z gromadzonymi przez ZS IS PAN dokumentami.
Po dyskusji kończącej obrady, na gości czekała słodka niespodzianka z motywem archiwistycznym.


Tekst i foto: K. Szamryk