Konferencja: Przemilczenia w relacjach międzykulturowych

początek w poniedziałek 23 października, o godz. 9.30 w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego. Wystąpią między innymi pracownicy IS PAN: prof. dr hab. Wojciech Burszta,  doc. dr hab. Jolanta Sujecka, doc. dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, dr Lilla Moroz – Grzelak. Organizatorami konferencji są: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Fundacja Slawistyczna

 

Program konferencji:
Przemilczenia w relacjach międzykulturowych
23-25 X 2006

save_f2-

Program konferencji do pobrania w formacie pdf

save_f2-

Program konferencji do pobrania w formacie doc.

Poniedziałek, 23 X,  Sala im. Józefa Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, UW

9.30 – Otwarcie

9.50 – 10.10 – Zofia Sokolewicz – To, o czym nie mówi się prosto w oczy. O niektórych delikatnych kwestiach przynależności etnicznej

10.10 – 10.30 – Grażyna Kubica-Heller – Milczenie i dominacja. Przemilczenia międzykulturowe w perspektywie socjologicznej i antropologicznej

10.30 – 10.50 – Wojciech Burszta – O formach komunikacji pośredniej w badaniach antropologicznych

10.50 – 11.20 – dyskusja
11.20 – 11.40 – przerwa na kawę

11.40 – 12.00 – Krzysztof Wrocławski – Przemilczenia w polskim międzywojennym obrazie Macedonii i Czarnogóry (na podstawie Urody Jugosławii Haliny Siennickiej)

12.00 – 12.20 – Jolanta Mindak – Pamięć zbiorowa i tożsamość etniczna w Serbii i Czarnogórze ostatnich lat (Serbowie-Albańczycy i Serbowie – Boszniacy)

12.20 – 12.40 – Jolanta Sujecka – Mówiąc i myśląc terrorysta. Zapomniane przestrzenie i przemilczane relacje na Bałkanach

12.40 – 13.00 – Lilla Moroz – Grzelak – Uwikłanie w bułgarską i macedońską historię, czyli pamięć i zapomnienie o Venku Markovskim

13.00 – 13.30 – dyskusja
13.30 – 15.00 – przerwa obiadowa

15.00 – 15.20 – Ewa Siatkowska – Geneza mitu cyrylo-metodejskiego na Łużycach

15.20 – 15.40 – Maciej Czerwiński – Przemilczanie jako strategia konstrukcji dyskursu. Studium nad wzorami językowo-komunikacyjnymi w kulturze chorwackiej i bośniackiej

15.40 – 16.00 – Jerzy Molas – Chorwackie zmagania z tradycja vukowską po 1991 roku

16.00 – 16.20 – Nina Gagowa – Kto o czym nie lubi /nie chce mówić w paleoslawistyce

16.20 – 16.40 – Inna Pelewa – Izmerenija na premylczanato w byłgaro-ruskite kulturni otnoszenija (sluczajat „Stamatow-Dostojewski”)


16.40 – 17.40 – dyskusja


Wtorek, 24 X, Sala im. M. Curie-Skłodowskiej, Pałac Staszica PAN

9.30 – 9.50 – Joanna Goszczyńska – Przemilczenia w relacjach słowacko-czeskich i słowacko-węgierskich w latach 40. XIX wieku

9.50 – 10.10 –  Peter Kaša – J.P. Tomášek a S. Vozár – zabudnutí zmierovatelia slovensko – maďarských konfliktov

10.10 – 10.30 – Jan Rychlík – „Dzikie przesiedlenie” – przemilczana sprawa w stosunkach czesko-niemieckich

10.30 – 10.50 – Danuta Sosnowska – Przemilczenie a wizja kultury. Problem ukraińsko-czesko-polskich kontaktów w Galicji XIX wieku

10.50 – 11.20 – dyskusja
11.20 – 11.40 – przerwa na kawę

11.40 – 12.00 – Maria Dąbrowska-Partyka – Prawda a muzyka. Metafizyczny i kulturowy sens milczenia w poezji Momčila Nastasijevicia

12.00 – 12.20 – Łukasz Grützmacher – Ujawnianie przemilczeń rzeczywistych i wymyślonych we współczesnej powieści hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej

12.20 – 12.40 – Małgorzata Grzegorzewska – Milczenie mapy. Świat nieprzedstawiony w kartografii J. Conrada-Korzeniowskiego

12.40 – 13.00 – Marcin Filipowicz – Przemilczenie Miltonowskiej mizoginii? Uwagi o przekładzie Raju utraconego Josefa Jungmanna

13.00 – 13.30 – dyskusja
13.30 – 15.00 – przerwa obiadowa

15.00 – 15.20 – Grażyna Szwat-Gyłybow – O szczególnym przypadku przemilczenia w relacjach Bułgara z Europą

15.20 – 15.40 – Joanna Królak – Śmierci nie ma – przemilczane w socrealizmie

15.40 – 16.00 – Magdolna Balogh – Przemilczenia w literaturze węgierskiej po 1945 roku

16.00 – 16.20 – Anna Gawarecka – Milczenie i dialog w nowelach V. Kornera

16.20 – 16.40 – Peter Milčák – Netextový priestor ako priestor vzdoru v poézii I. Laučíka

16.40 – 17.40 – dyskusja


Środa, 25 X, Sala im. M. Curie-Skłodowskiej, Pałac Staszica PAN

9.30 – 9.50 – Joanna Kurczewska – Sekrety i tabu narodowe w relacjach między narodami. Blokada, czy coś innego?

9.50 – 10.10 –  Grzegorz P. Bąbiak – Braterstwo za przemilczenia. Indoktrynacja kultury polskiej 1946-1956

10.10 – 10.30 – Marta Skura – Przemilczenia w przekazie kultury w relacjach polsko-niemieckich (na podstawie podręczników do nauki języka polskiego jako obcego)

10.30 – 10.50 – Nicole Dołowy – Kultury państwowe wobec kultur mniejszościowych. Pojęcie negatywnej tożsamości na przykładzie wybranych kultur mniejszościowych (bretońskiej, łużyckiej, kaszubskiej)

10.50 – 11.20 – dyskusja
11.20 – 11.40 – przerwa na kawę

11.40 – 12.00 – Yulina Dadova – The Rescue of the Bulgarian Jews between the myths and reality

12.00 – 12.20 – Sylwia Siedlecka – Echa „procesu odrodzeniowego” w eseistyce Błagi Dimitrowej

12.20 – 12.40 – Michał Głuszkowski – Tożsamość językowo-kulturowa staroobrzędowców na tle innych grup mniejszościowych w Polsce

12.40 – 13.00 – Joanna Dobkowska – W stronę dialogu, czy milczenia? Polska polityka edukacyjna na pograniczu polsko-literwskim

13.00 – 13.30 – dyskusja
13.30 – 15.00 – przerwa obiadowa

15.00 – 15.20 – Bożena Tokarz – Między tożsamością zbiorową a jednostkową

15.20 – 15.40 – Jacek Wasilewski – Przestrzenie przemilczenia ze względu na gender

15.40 – 16.00 – Piotr Kajak – Styl warszawskich, bratysławskich i praskich ulic. O tożsamości miejsko-chuligańskiej

16.00 – 17.00 – dyskusja, zakończenie konferencji