Sesja doktorantów 2007

imgStudium Mniejszości Narodowych i Małych Ojczyzn oraz Studium Języków, Literatur i Kultur Słowiańskich przy Instytucie Slawistyki PAN zapraszają na doroczną Sesję doktorantów, która odbędzie się 24 kwietnia 2007 r. w Warszawie w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72 (sala 304). Rozpoczęcie o godz. 9.00.

Szczegółowy program:

Językoznawstwo i etnografia - godz. 9.00–11.30

moderator: doc. dr hab. Roman Roszko

Jana Kępska, Językowy obraz Unii Europejskiej w prasie polskiej oraz czeskiej

Mirosław Jankowiak, Białoruska mniejszość  na Łotwie w rejonie krasławskim. Język w sferze religii

Beata Krokocka, Wypowiedzi dzieci - językowym zwierciadłem rodziny i środowiska Łowickiego

Urszula Lesińska, Typy neologizmów występujące we wlepkach

Wojciech Sosnowski, O problemach z zaimkiem słowiańskim

Jerzy Cetera, Etnonim Szkoć jako wyróżnik grupy etnicznej

Wojciech Jankowski, Kilka etnograficznych spostrzeżeń dotyczących mniejszości narodowych  (na przykładzie Ukraińców z Bukowiny rumuńskiej)

Katarzyna Szostak-Król, Przewodnik po Polsce według Żeromskiego


Przerwa 11.30–12.00

Literatura i kulturoznawstwo - godz. 12.00–13.30

moderator: prof. dr hab. Ryszard Handke

Jarosław Prystasz
, Prywatne archiwum Iwana Ohijenki w Dziale Starodruków i Rękopisów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28

Anna Sławińska, Definiowanie bohaterki kobiecej poprzez związki z mężczyznami

Anna Łazar, O literaturze na łamach czasopisma „My” – wybrane aspekty

Beata Kubok, Kultura pasterska w Beskidzie Śląskim związana z osadnictwem wołoskim

Piotr Majewski, Mityczne elementy teorii nacjonalizmu

Justyna Kraszewska, Pogranicze – przestrzeń wyboru