Dwie konferencje zespołu Pani Profesor Violetty Koseskiej

Konferencje w Instytucie Slawistyki PAN
(Zakład Językoznawstwa, zespół tematyczny prof. dr hab. Violetty Koseskiej)
prof. dr hab. Hélène Włodarczyk* i prof. dr hab.  Andrzej Włodarczyk** 
Ośrodek Lingwistyki Teoretycznej i Stosowanej (CELTA)
Uniwersytet Paris-Sorbonne (Paris 4)

 

7 kwietnia 2008 (11:30 - 14:00), Pałac Staszica, sala 304, 1 piętro (IS PAN)

Semantyka Asocjacyjna (AS) i Meta-Informacyjna Teoria Centrów Uwagi  (MIC)
- Role oraz czasowo-przestrzenne zakotwiczenia w semantyce asocjacyjnej (AW)
- Centra uwagi w wypowiedzeniach podstawowym i rozszerzonym (HW)
Dyskusja
Dokumenty są dostępne na stronie:
http://www.celta.paris-sorbonne.fr/publications/perso/wlodarczyk/

14 kwietnia 2008 roku(11:30 - 14:00), Pałac Staszica, sala 304, 1 piętro (IS PAN)

Pozyskiwanie wiedzy semantycznej wspomagane komputerowo, w projekcie CASK (Computer-aided Acquisition of Semantic Knowledge) oraz demo programu SEMANA (SEMantic ANAlyzer)
- Pierwsze studium przypadku: problem ziarnistości definicji rodzaju w języku polskim (AW)
- Drugie studium przypadku: badania nad aspektem języka polskiego (HW)
Dyskusja
Informacje są dostępne na stronie:
http://www.celta.paris-sorbonne.fr/anasem/

*Uniwersytet Paris-Sorbonne (Paris 4)
** Uniwersytet Charles de Gaulle (Lille 3)