15-16.05.07 - Europejskie mniejszości etniczne

Konferencja 

dr Elżbieta Wrocławska we współpracy z prof. dr hab. Jadwigą Zieniukową
Europejskie mniejszości etniczne. Łużyczanie jako mniejszość wzorcowa.

Współorganizatorzy: Instytut Slawistyki PAN, 
Instytut Slawistyki  Zachodniej i Południowej UW,
Towarzystwo Naukowe Warszawskie,
Serbski institut (Budziszyn),
Klub Kultury „Anin" (Warszawa)

      Warszawa, 15-16.05.2007r.

 

liczba wygłoszonych referatów: 34
liczba uczestników ogółem: 36
w tym zagranicznych: 14