14.11 - konferencja bułgarystyczna

Ambasada Republiki Bułgarii w Polsce

Instytut Slawistyki PAN

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW

zapraszaja na konferencję

P o l s k a   b u ł g a r y s t y k a.   
T
r a d y c j e   i   p e r s p e k t y w y


14 listopada 2008, Warszawa
Pałac Staszica PAN, Sala im. Marii Curie-Skłodowskiej

 

 

9.45     Otwarcie obrad

Głos zabiorą Pan Ivan Naydenov, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Bułgarii w Polsce oraz prof. dr hab. Janusz Siatkowski, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego

10.00 - 11.20        Prezentacje - nauka i nauczanie

Jerzy Rusek (Katowice), U początków polskiej bułgarystyki

Violetta Koseska-Toszewa (Warszawa), O wielotomowej gramatyce konfrontatywnej bułgarsko-polskiej i jej syntezie

Ilija Paczew (Łódź), Bułgarska literatura w badaniach współczesnych literaturoznawców polskich

Wanda Stępniak-Minczewa (Kraków), O krakowskiej bułgarystyce

Margarita Slavova (Poznań), Българистиката в Познанския университет

Małgorzata Korytkowska (Łódź), Tematyka językoznawcza w łódzkich badaniach bułgarystycznych

Petar Sotirov, Mariola Mostowska-Zabielska, Albena Vacheva (Lublin), Тридесет години българистика в Люблин

Viara Maldjieva (Toruń), Най-младата българистика в Полша

11.30 - 11.50 Przerwa na kawę

11.50  -  13.50    Perspektywy  badawcze i akademickie  (panel oraz otwarta dyskusja)    

Zagajenie:

Celina Juda (Kraków), O perspektywach bułgarystyki

Roman Roszko (Warszawa), Język bułgarski w perspektywie współczesnych bałto-słowiańskich badań językoznawczych. Badania teoretyczne, opis konfrontatywny, elektroniczne korpusy równoległe i wielojęzyczne słowniki elektroniczne

Grażyna Szwat-Gyłybowa
(Warszawa), Inspiracje, czyli czego by od nas oczekiwali nasi wielcy nauczyciele? (W kręgu warszawskiej bułgarystyki)   

W dyskusji  wezmą  również  udział  Jolanta Sujecka, Ignacy Doliński, Nikola Topuzov.

13.50 - 15.30  Przerwa obiadowa

15.30 - 16.15 Problematyka przekładu, edytorstwa  i nauczania 

Georgi Minczew, Ivan Petrov (Łódź),  Средновековната българска култура и фолклор в полски преводи през последните две десетилетия

Jan Stradomski (Kraków),  Popularyzacja średniowiecznej literatury bułgarskiej w Polsce na przykładzie prac nad przekładem dzieł Grzegorza Cambłaka 

Ludmila Kirova (Łódź), За изследването и преподаването в Полша на най-новите явления в българския език

Simeonka Welewa (Warszawa), Трудно или лесно? Просто или сложно? Някои наблюдения при преподаването на практически български език

16.15 - 16.45 Podsumowanie i zamknięcie obrad