Wokół religii i jej języka

Image

W dniach 23-24.03. 2010 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Wokół religii i jej języka, rozpoczynająca cykl spotkań badawczych Konstrukcje i destrukcje tożsamości.

 

img

W zorganizowanej przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW oraz Fundację Slawistyczną dwudniowej sesji uczestniczyli m.in.: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, dr hab. Grażyna Bobilewicz, dr Michał Głuszkowski, dr Julia Górska, dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, ks. dr hab. Michał Janocha, dr Helena Krasowska, prof. dr hab. Viara Maldijeva, prof. dr hab. Elżbieta Smułkowa, dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, dr Irina Tatarowa, prof. dr hab. Janusz Tazbir, dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, dr Elżbieta Wrocławska, prof. dr hab Jadwiga Zieniukowa.

Program konferencji