Składniowe metody w badaniu słowotwórstwa

Instytut Slawistyki PAN i Instytut Filologii Słowiańskiej UMK organizują
w dniach 8 i 9 czerwca b.r. w Toruniu
Międzynarodową Konferencję Naukową
poświęconą pamięci prof. Stanisława Karolaka

na temat:

Składniowe metody w badaniu słowotwórstwa

 

Problematyka konferencji obejmuje następujące kręgi zagadnień:

1. Struktura semantyczna derywatów słowotwórczych
2. Struktura formalna derywatów słowotwórczych
3. Składnia derywatów w tekście
4. Formalna i semantyczna struktura derywatu jako podstawa do gry językowej
5. Składniowe metody w słowotwórstwie konfrontatywnym

Prosimy o zgłaszanie tematów wystąpień z krótkim streszczeniem do dnia 30 kwietnia 2011 r.
Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.
Przewidujemy publikacje referatów.
Koszty pobytu pokrywają uczestnicy konferencji.
Dalsze szczegóły przekażemy po otrzymaniu zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Instytut Filologii Słowiańskiej UMK
87-100 Toruń
ul. Podmurna 9/11

prof. dr hab. Viara Maldjieva
tel. 056/611-35-97; fax 056/611-35-96

e-mail: wiera@maius.uni.torun.pl; maldzieva@gmail.com

lub:

prof. dr hab. Irena Sawicka

e-mail: irsawicka@gmail.com

 

Институтът по славистика при ПАН и Институтът за Славянска Филология при УМК организират
на 8 и 9 юни в Торун
Международна научна конференция
в памет на проф. Станислав Кароляк

на тема:

Синтактични методи в словообразувателните изследвания

            Проблематиката на конференцията включва следните тематични кръгове:

1. Семантична структура на словообразувателните деривати
2. Синтактична структура на словообразувателните деривати
3. Синтаксис на дериватите в текста
4. Формалната и семантичната структура на деривата като основа за езикови игри
5. Синтактични методи в съпоставителното словообразуване

            Заявки за участие, придружени от темите на докладите и кратко резюме, се приемат до 30 април 2011 г.

Не предвиждаме такса за участие
Предвиждаме публикация на докладите.
Разходите по пребиваването покриват участниците в конференцията.
Повече подробности - след получаване на заявките.

Заявките очакваме на адрес:

Instytut Filologii Słowiańskiej UMK
87-100 Toruń
ul. Podmurna 9/11
проф. Вяра Малджиева

тел. 056/611-35-97; fax 056/611-35-96

e-mail: wiera@maius.uni.torun.pl; maldzieva@gmail.com

или:

проф. Ирена Савицка

e-mail: irsawicka@gmail.com