OFERTA PRACY

Instytut Slawistyki PAN poszukuje
pracownika/pracowniczki do transkrypcji półortograficznej


w ramach projektu: Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych, numer 2016/23/G/HS2/04369, pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Zielińskiej z Instytutu Slawistyki PAN oraz prof. dr. Björna Hansena z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Ratyzbonie. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Jednym z efektów projektu jest stworzenie korpusu bilingwizmu polsko-niemieckiego. Korpus będzie zawierał przetranskrybowane w postaci półortograficznej teksty mówione osób dwujęzycznych w Polsce i w Niemczech. Nagrania obejmują teksty po polsku i po niemiecku oraz mieszane, w których mówcy przełączają się z jednego języka na drugi. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną przeszkolone w zakresie transkrypcji w programie ELAN. Będą miały możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w dużym językoznawczym projekcie naukowym.

 

Czytaj więcej: OFERTA PRACY

Oferta pracy

Stanowisko: Pracownik administracyjny – pół etatu

 

Wymagania:
- wykształcenie średnie;
- dobra organizacja pracy;
- samodzielność, punktualność, dokładność;
- podstawowa umiejętność pracy w biurze – skaner, xero;
- umiejętność obsługi komputera w zakresie sprawnego użytkowania pakietu biurowego MS Office

 

Mile widziane:
- doświadczenie zawodowe zdobyte na podobnym stanowisku

 

Wykształcenie
średnie

 

Czytaj więcej: Oferta pracy

OFERTA PRACY

 

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
poszukuje
pracownika/pracowniczki
do
wydawnictwa

 

Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- dobra znajomość języka polskiego,
- znajomość języka angielskiego w piśmie na poziomie co najmniej B2,
- znajomość cyrylicy,
- umiejętność transliteracji,
- obsługa komputera,
- dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy zespołowej,
- dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

Czytaj więcej: OFERTA PRACY

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKA NAUKOWE W IS PAN

Regulamin pracy komisji konkursowej na stanowiska naukowe w IS PAN

OFERTA PRACY

 

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
poszukuje
pracownika/pracowniczki
do
Zespołu Obsługi Badań Naukowych

 

Czytaj więcej: OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

Nazwa jednostki: Instytut Slawistyki PAN

Nazwa stanowiska: post-doc

Link do strony www jednostki: http://ispan.waw.pl/default/pl/ 
Miasto: Warszawa

 

Wymagania:
1. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z dyscypliny językoznawstwo otrzymany do 7 lat przed rokiem zatrudnienia*,
2. Biegła znajomość języków niemieckiego, polskiego oraz angielskiego,
3. Doświadczenie w zakresie prac organizacyjnych.

 

Opis zadań:

Zadania zgodne z opisem projektu Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych (nr rej. 2016/23/G/HS2/04369), w szczególności:
- badania terenowe w Polsce i w Niemczech i analiza zebranych materiałów,
- przygotowywanie i opracowywanie materiału językowego do korpusu,
- analizy językoznawcze w zakresie morfosyntaktyki,
- upowszechnianie wyników badań w formie publikacji naukowych i na konferencjach naukowych,
- wsparcie kierownika projektu w zakresie koordynacji prac polskiego zespołu naukowego.

 

Czytaj więcej: OFERTA PRACY

KONKURS

DYREKTOR
INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko adiunkta
w Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej

 

Czytaj więcej: KONKURS

KONKURS

DYREKTOR
INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko profesora zwyczajnego
w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa

Czytaj więcej: KONKURS

KONKURS

DYREKTOR
INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa
w Zespole bałkanistycznym

 

Czytaj więcej: KONKURS

KONKURS

DYREKTOR
INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa w Zespole bohemistycznym

 

Czytaj więcej: KONKURS

KONKURS

DYREKTOR
INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko asystenta
w Zakładzie Językoznawstwa w Zespole badań nad pograniczem polsko-ukraińskim

 

Czytaj więcej: KONKURS

KONKURS

DYREKTOR
INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Badań Narodowościowych

Czytaj więcej: KONKURS

KONKURS

DYREKTOR
INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa
w zespole prowadzącym badania nad tożsamością kulturową na Bałkanach

Czytaj więcej: KONKURS

KONKURS

DYREKTOR
INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko asystenta

w Zakładzie Językoznawstwa w zespole prowadzącym badania onomastyczne

Czytaj więcej: KONKURS