KONKURS

DYREKTOR
INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko profesora zwyczajnego
w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa

WARUNKI KONKURSU:

Wymagania

1. Tytuł profesora nauk humanistycznych
2. Dorobek naukowy w zakresie badań nad literaturą i kulturą czeską i słowacką
3. Doświadczenie w zakresie kierowania zespołami badawczymi
4. Doświadczenie w zakresie pozyskiwania grantów
5. Doświadczenie w prowadzeniu współpracy zagranicznej
6. Doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki
5. Znajomość języka angielskiego, czeskiego, słowackiego i polskiego.

 

Mile widziane
1. Znajomość języka niemieckiego i francuskiego oraz innych niż wymienione języków słowiańskich.

 

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN
2. Życiorys naukowy wraz z listą publikacji
3. Odpis dyplomu profesora nauk humanistycznych

 

Termin składania dokumentów: do dnia 15 września 2017
Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca września 2017 r.
Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym w na stronie www.ispan.waw.pl w zakładce Oferty Pracy.
Zatrudnienie planowane jest od 1 października 2017. Osoba przyjęta do pracy otrzyma propozycję kierowania zespołem badawczym, dofinansowanie udziału w konferencjach naukowych w kraju i za granicą, możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki oraz o podstawowym miejscu pracy.