KONKURS

DYREKTOR
INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko adiunkta
w Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej

 

WARUNKI KONKURSU:


Wymagania:
1. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z dyscypliny językoznawstwo otrzymany przed upływem 5 lat
2. Biegła znajomość języków ukraińskiego, rosyjskiego, polskiego oraz angielskiego
3. Doświadczenie w zakresie humanistyki cyfrowej
4. Doświadczenie pracy w zespołach badawczych
5. Doświadczenie w zakresie prac organizacyjnych, dydaktyki oraz w pozyskiwaniu grantów badawczych
6. Doświadczenie w zakresie popularyzacji i upowszechniania nauki

 

Mile widziane:
7. Znajomość innych niż wymienione języków obcych
8. Doświadczenie we współpracy z zagranicznymi placówkami naukowymi, w tym staże zagraniczne

 

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN
2. Życiorys naukowy
3. Odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych
4. Wykaz publikacji

 

Termin składania dokumentów: do 15 września 2017r.


Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca września 2017 r.
Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN
zamieszczonym na stronie www.ispan.waw.pl w zakładce Oferty Pracy.

 

Osoba zatrudniona w wyniku konkursu będzie zatrudniona w formie umowy o pracę na czas określony oraz zostanie zobowiązana do złożenia w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki oraz podstawowym miejscu pracy. Zatrudnienie planowane jest od 1 października 2017.


Osoba przyjęta do pracy otrzyma stabilne zatrudnienie oraz możliwość rozwoju naukowego w interdyscyplinarnym zespole naukowym Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej oraz w konsorcjum DARIAH (w grupie roboczej Cyfrowa Slawistyka, której liderem jest Instytut Slawistyki PAN oraz innych zespołach), dofinansowanie udziału w konferencjach naukowych w kraju i za granicą, możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych. Instytut umożliwi także udział w aktualnie realizowanych grantach z zakresu cyfrowej humanistyki.